Zwiększenie ilości godzin pracy wychowawcy.

13-12-2017
Kategoria: Prawo Pracy

Pracuję jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku który jest jednostką samorządową. Moje pensum wynosiło 26 godzin tygodniowo. potem przebywałem na zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym. Po powrocie do pracy otrzymałem słowną informację, że moje pensum wynosi 38 godzin tygodniowo. Nie dostałem nowej umowy a na starej umowie nie ma określonej ilości godzin do przepracowania. Czy pracodawca miał prawo tak sobie zmienić mi wymiar czasu pracy? Czy mogę starać się o pieniądze za "nadpracowane" godziny.

Z opisu Pana sprawy wynika, że dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zwiększył Panu liczbę godzin o połowę. Dyrektor mógł zaś zwiększyć Panu liczbę godzin dydaktycznych o połowę tylko za Pana zgodą. Bez zgody mógł Panu zwiększyć liczbę godzin tylko o 1/4. W Pana przypadku byłoby to 32 godziny. W związku z powyższym dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zwiększając Panu liczbę godzin o połowę bez Pana zgody działał niezgodnie z prawem.

Artykuł 42 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela mówi, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć dla wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii wynosi 26 godzin.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych części nauczycieli może być zwiększony na ich wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym (tzw. podwyższone pensum). Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na podwyższenie pensum, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego szkoły. Podwyższenie pensum na wniosek nauczyciela dopuszczalne jest tylko w przypadku nauczycieli:

  1. dla których pensum, na podstawie Karty Nauczyciela, wynosi 18 godzin – do maksimum 27 godzin,
  2. praktycznej nauki zawodu – do maksimum 26 godzin.

Innym sposobem na zwiększenie liczby zajęć prowadzonych przez nauczyciela są godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel może zostać obowiązany do pracy w godzinach ponadwymiarowych:

  1. w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  2. zgodnie z posiadaną specjalnością,
  3. których liczba nie przekracza 1/4 pensum.

Takich godzin ponadwymiarowych nie można przydzielić bez zgody nauczyciela, jeżeli jest:

  1. kobietą w ciąży,
  2. osobą wychowującą dziecko do lat czterech,
  3. w trakcie odbywania stażu.

Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych niż 1/4 pensum dopuszczalne jest tylko za jego zgodą. W takiej sytuacji liczba godzin ponadwymiarowych nie może jednak przekroczyć 1/2 pensum.

Może Pan się starać o zwrot pieniędzy za nadpracowane godziny do 3 lat wstecz. Zgodnie bowiem z art. 291. § 1. kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.