Spłata kredytu bankowego po rozwodzie

14-12-2017
Kategoria: Prawo Finansowe

Witam jestem po rozwodzie. Miałam z mężem kredyt na remont mieszkania który właśnie został spłacony płaciliśmy po połowie ratę, jednak w czasie małżeństwa kiedy postanowiliśmy się rozstać i wtedy jeszcze mój mąż się wyprowadził przez pewien okres miesięcy ja płaciłam mężowi ratę za kredyt tyle ile mogłam i chciałabym wiedzieć czy mąż może żądać ode mnie wyrównania tej różnicy za ten okres .ponieważ mówi ze poda mnie o to do sadu za zwrot tej różnicy.

Z opisu Pani sprawy oraz z dokumentu który otrzymała Pani od męża wynika, że dług był spłacany przez Pani męża jeszcze przed uprawomocnieniem się orzeczenia rozwodowego. W tym czasie łączyła Państwa jeszcze wspólność małżeńska bez względu na to czy wcześniej został złożony pozew rozwodowy oraz czy mieszkaliście Państwo oddzielnie.  A ponieważ raty kredytowe były spłacane przez byłego męża w trakcie trwania wspólności majątkowej to były nakładem poczynionym z majątku wspólnego na majątek wspólny i przez to nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi podlegają wyłącznie nakłady poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny lub z majątku wspólnego na majątek osobisty, a nie jak to było w tym przypadku z majątku wspólnego na majątek wspólny.

Zgodnie bowiem z artykułem 45 § 1kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać także zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. W takich sytuacjach zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Zgodnie zaś z artykułem 31. § 1. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Do majątku wspólnego należą w szczególności:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Podsumowując zatem, ponieważ spłaty były dokonywane w trakcie trwania małżeństwa i stanowiły nakład poczyniony z majątku wspólnego na majątek wspólny, to nie podlegają one zwrotowi. Zwrotowi podlegają bowiem wyłącznie nakłady poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny lub z majątku wspólnego na majątek osobisty.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.