Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP podwykonawców

15-12-2017
Kategoria: Prawo Pracy

Prowadzę jednoosobową samodzielną działalność gospodarcza. Obecnie wykonuję zlecenie zatrudniając jako podwykonawców firmy jednoosobowe prowadzące również samodzielną działalność gospodarczą. Zlecający potraktował ich, jako moich pracowników, a nie jako podwykonawców, jak jest faktycznie (podpisane umowy między firmami). Zażądał ode mnie badań okresowych i zaświadczeń o przeszkoleniu BHP dla mnie i moich podwykonawców. Jak wygląda rzeczywista strona prawna, czy musze dla swoich podwykonawców dostarczyć badania okresowe i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP, czy jest to tylko wymysł nie mający podstawy prawnej ze strony zlecającego.

Nie ma Pani obowiązku zapewniania szkolenia BHP osobom które nie są Pani pracownikami. Nie ma Pani również zapewnia takim osobom okresowych badań. Zgodnie bowiem z rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jako pracodawca ma Pani obowiązek zapewnić pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Natomiast w przypadku wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy, ma Pani obowiązek poinformować tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik musi potwierdzić podpisem.

Ponadto w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

 1. współpracować ze sobą;
 2. wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;
 3. ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników;
 4. informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany również dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje o:

 1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
 2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;
 3. pracownikach wyznaczonych do:
  a) udzielania pierwszej pomocy,
  b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.