Obowiązek pomalowania mieszkania przez najemcę

02-01-2018
Kategoria: Porady dnia

Witam mam pytanie gdyż wpłaciłam kaucję za mieszkanie, gdy się wyprowadziłam z mieszkania czekałam na zwrot kaucji więcej niż 30 dni jak to było w umowie przy czym jeszcze się upominałam o nią zwrot kaucji miał być do końca lipca kaucję dostałam dopiero teraz i to tylko część, zaś właścicielka wysłała mi kopię rachunku z rozliczenia za ogrzewanie za rok 2016 i pobrała sobie taż za ten rok rachunki prognozowe za ogrzewanie, za prąd i za gaz. Nie mam w ogóle kopi tych rachunków przy czym chce zauważyć ze wszystko było uregulowane przed opuszczeniem mieszkania przy czym mam pytanie jeśli chodzi o stan mieszkania okazało się że wszystko jest w porządku nie trzeba ścian malować a tym bardziej nic naprawiać a pani mi przysłała kosztorys odmalowania ścian według usług rynkowych czy ma obowiązek na moją prośbę przedstawić mi jakieś faktury za robotę czy tez paragony za zakup farb ? Chce tez zauważyć że jedyne jakie malowanie było to malowała sobie pani ściany po naszej interwencji gdzie była wilgoć i wyszła pleśń a to już było niezależne od nas i to z farb zakupionych jeszcze przed naszym wprowadzeniem się do mieszkania.

Wynajmująca lokal mieszkalny miała prawo zażądać od Pani zwrotów kosztów jakie poniosła tytułem pomalowania lokalu a w trakcie trwania umowy najmu jak i odnowienia lokalu po zakończeniu trwania umowy najmu lokalu.

Zgodnie bowiem z art. 681 kodeksu cywilnego, do drobnych nakładów, które obciążały Panią jako najemcę lokalu, należały w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. Natomiast zgodnie z art. 6b. ust. 2. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, do Pani jako najemcy należała naprawa i konserwacja:

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
2) okien i drzwi;
3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;
6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Dodatkowo zgodnie z art. 6e. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu była Pani zobowiązana odnowić lokal i dokonać w nim napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego

Nie  można się jednak zgodzić ze sposobem wyliczenia kosztów malowania i odnowienia jakiego dokonała właścicielka mieszkania. Muszą być to bowiem rzeczywiste koszty jakie poniosła w związku z malowaniem mieszkania. Ponadto wynajmująca ma obowiązek udowodnić wysokość tych kosztów przedstawiając rachunki lub faktury. Zgodnie bowiem z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Powinna Pani zatem wezwać wynajmującą na podstawie art. 6 kodeksu cywilnego do udowodnienia kosztów jakie Poniosła w związku z malowaniem poprzez przedstawienie stosownych rachunków i faktur.

Forum prawne

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt