Moment powstania obowiązku założenia rachunku bankowego na firmę

01-03-2018
Kategoria: Prawo Finansowe

Obywatel Ukrainy ma firmę, handluje odzieżą używaną, on nie jest rezydentem ani Polski ani UE, nie przebywa w Polsce ani UE,  najwięcej towaru kupuje w Polsce i chciałby tutaj mieć konto bankowe, na które przelewałby pieniądze  i potem z tego konta płacił dostawcą w Polsce (konto w euro). Dlaczego tak? Bo dostawcy zawsze chcą mieć szybko pieniądze, a z Ukrainy idą one bardzo długo. Czy to konto musi mieć otwarte na firmę, czy może na siebie, jako indywidualny rachunek? Jak to wygląda w oczach polskiego prawa?

Pani znajomy z Ukrainy zgodnie z polskim prawem może założyć konto jako osoba prywatna jeśli będzie dokonywał transakcji których równowartość nie będzie przekraczała 15 000 euro. Natomiast jeśli transakcje dokonywane przez Pani znajomego będą przekraczały kwotę 15 000 euro to rachunek bankowy będzie musiał być założony na firmę.

Przepisy prawa nie zabraniają prowadzenia działalności z wykorzystaniem rachunku prywatnego. Funkcjonujące przepisy skarbowe zobowiązują tylko podatników prowadzących działalność gospodarczą, podlegającą ustawie o rachunkowości, do wykonywania rozliczeń podatkowych w formie przelewu bankowego, poprzez konto wskazane uprzednio w urzędzie skarbowym. Ponadto, zgodnie z art. 61 Ordynacji Podatkowej, z obowiązku dokonywania rozliczeń za pośrednictwem konta bankowego, zwolnieni są mikro przedsiębiorcy. Za mikro przedsiębiorców, z kolei, uważa się przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniali średnio rocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Podobnie sprawa wygląda z przelewami do ZUS-u. Płatnik składek, będący mikro przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego. Natomiast pozostali płatnicy zobowiązani są dokonywać tych płatności w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem konta bankowego.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, musi nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji (art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Należy jednak mieć na względzie, że od 2017 roku ma nastąpić zaostrzenie przepisów dotyczących płatności gotówkowych. Otóż płatności dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego będzie trzeba dokonywać w sytuacji, gdy jednorazowa wartość transakcji przekraczać będzie równowartość 15 000 zł - bez względu na ilość wynikających z niej płatności. Przy czym transakcje w walutach obcych przeliczane będą na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. W związku z tym przeliczeń na złotówki będzie trzeba dokonywać indywidualnie, a nie jak do tej pory przez cały miesiąc na podstawie tego samego kursu walut.

Zasady otwierania rachunków osobistych dla cudzoziemców określają już wewnętrzne regulacje poszczególnych banków.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.