Zgoda na sprzedaż nieruchomości należącej do małoletniego

05-03-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne

Chciałem odkupić 1m gruntu  wzdłuż mojej granicy posesji tj. około 8m2 sąsiad to rodzina i wyrazi zgodę problem w tym że nieruchomość jest przepisana na małoletniego 10 letniego syna trzeba czekać z załatwieniem tej sprawy do ukończenia18 roku małoletniego trzy jest inny sposób rozwiązania tej sprawy.

Prawo daje możliwość wcześniejszego zbycia nieruchomości przez małoletniego bez konieczności czekania na ukończenie przez niego osiemnastego roku życia. Aby tego dokonać rodzice małoletniego powinni zwrócić się do sądu rejonowego wydziału rodzinnego z wnioskiem o wyrażenie zgody na działanie w imieniu małoletniego. Obowiązek wystąpienia do sądu rejonowego wydziału rodzinnego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie tej czynności w imieniu małoletniego wynika z faktu, że zbycie nieruchomości lub jej części jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Natomiast zgodzie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka wymagają zgody sądu.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje jedynie zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Rodzice nie mogą również bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Natomiast gdyby rodzice dokonali bez zgody sądu rodzinnego czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu jego majątkiem, to czynność ta byłaby nieważna.

Czynność polegająca na sprzedaży części nieruchomości której właścicielem lub współwłaścicielem jest małoletni jest bez wątpienia czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu jego majątkiem i wymaga przez to zgody sądu rodzinnego. Należy jednak pamiętać, że wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie żądanej czynności nie jest zobowiązaniem do jej dokonania i rodzic może w każdej chwili z tej czynności zrezygnować. Dla osób które zdecydują się na złożenie wniosku o zgodę na działanie w imieniu małoletniego zamieszczamy wzór wniosku.

 

..........................., dnia …………………

Sąd Rejonowy w ………………

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wnioskodawca

………………………………..

………………………………..

………………………………..

(imię, nazwisko, adres i numer PESEL pierwszego rodzica)

Uczestnik postępowania:

……………………………………..

……………………………………...

……………………………………..

( imię, nazwisko, adres i  numer PESEL drugiego rodzica)

 

Wniosek o zgodę na działanie w imieniu małoletniego

Zwracam się o wyrażenie zgody przez Sąd na sprzedaż nieruchomości, będącego własnością mojego małoletniego ……………………………………………….(imię, nazwisko i data urodzenia małoletniego).

 

Uzasadnienie:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

W załączeniu:

  1. oryginał odpisu aktu urodzenia małoletniego
  2. odpis orzeczenia o spadku
  3. wypis z księgi wieczystej

……………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.