Emerytura z KRUS dla osoby która zamieszkiwała i pracowała za granicą

09-03-2018
Kategoria: Prawo Pracy

W 2014 roku został złożony wniosek o emeryturę KRUS przez osobę która zamieszkiwała i pracowała we Francji a w części II pkt.6-8 są postawione następujące pytania, 6. Jestem zatrudniony(a) i osiągam przychód TAK – NIE* Jeżeli TAK, należy podać wysokość miesięcznego przychodu, 7. Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą lub inną działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego TAK – NIE* Jeżeli TAK, należy podać rodzaj działalności oraz wysokość przeciętnego miesięcznego przychodu, 8. Posiadam okresy ubezpieczenia/zamieszkania za granicą w państwach członkowskich UE/EFTA TAK – NIE* (skutki niepodania informacji o okresach ubezpieczenia / zamieszkania za granicą wskazano w punkcie 7 Informacji. INFORMACJA 7. Niewskazanie w oświadczeniu w części II pkt 8 formularza okresów ubezpieczenia/zamieszkania za granicą w państwie członkowskim UE/EFTA i nieprzedłożenie dokumentów, z których wynika ubezpieczenie w tym państwie skutkuje tym, iż postępowanie międzynarodowe o świadczenie z tego państwa nie zostanie wszczęte, a data zgłoszenia wniosku w KRUS nie zostanie uwzględniona przez instytucję zagraniczną jako data złożenia wniosku o świadczenie zagraniczne. Na pytanie w pkt.6 i 7 odpowiedziano NIE rozumiejąc pytanie ,ze dotyczy zatrudnienia w Polsce. A w pkt.8 nie podano okresów ubezpieczeniowych za granica ponieważ w dalszym ciągu była kontynuowana praca za granica a do przejścia na emeryturę. Brakowało jeszcze 3 lata. Moje pytanie dotyczy prawidłowości odpowiedzi na wskazane pytania. A jeśli zrobiono jakieś błędy w odpowiedziach to proszę je wskazać łącznie z konsekwencjami prawnymi.

Na pytanie czy wnioskodawca jest zatrudniony i osiąga przychód odpowiedziano że nie. I jest  to odpowiedź prawidłowa.  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że przychodem jest należny wpływ wartości który został uzyskany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Na pytanie czy wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub inną działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego odpowiedziano że nie. Jest to również odpowiedź prawidłowa. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu.

W punkcie 8 formularza nie podano natomiast okresów ubezpieczenia  za granica ponieważ w dalszym ciągu była kontynuowana praca za granica a do przejścia na emeryturę brakowało jeszcze 3 lata. Powinny być wskazane okresy ubezpieczenia za granicą nawet jeśli było kontynuowane zatrudnienie. Jedyna konsekwencją niewskazania w oświadczeniu w części II pkt 8 formularza okresów ubezpieczenia/zamieszkania za granicą w państwie członkowskim UE/EFTA i nieprzedłożenie dokumentów, z których wynika ubezpieczenie w tym państwie jest to, iż postępowanie międzynarodowe o świadczenie z tego państwa nie zostanie wszczęte, a data zgłoszenia wniosku w KRUS nie zostanie uwzględniona przez instytucję zagraniczną jako data złożenia wniosku o świadczenie zagraniczne

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.