Rozgraniczenie spornych granic sąsiadujących ze sobą nieruchomości

28-06-2018
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Celem rozgraniczenia sąsiadujących ze sobą nieruchomości jest określenie w jakim miejscu przebiega sporna granica. Określenie gdzie przebiega granica dokonywane jest przez ustalenie położenia punktów i linii granicznych, umieszczenie w tym miejscu znaków granicznych oraz sporządzenie w tym zakresie szczegółowej dokumentacji. Rozgraniczenie może obejmować zarówno wszystkie jak i wyłącznie niektóre granice danej nieruchomości, w zależności od tego co do których granic toczy się spór.

Organami uprawnionymi do wszczęcia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości są wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast, którzy na wniosek strony lub z urzędu dokonują rozgraniczenia. Kto jest zatem zgodnie z przepisami uprawniony do złożenia wniosku o rozgraniczenie nieruchomości. Spór ten rozstrzygną Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 września 2017 r.  (I OSK 408/17). W orzeczeniu tym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o rozgraniczenie nieruchomości jest strona, a więc każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stroną będzie zatem zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, samorządowa jednostka organizacyjna, jak i organizacja społeczna. Aby podmiot mógł zostać uznany za stronę w postępowaniu musi wykazać, że posiada interes prawny, czyli interes osobisty i indywidualny, znajdujący swoją podstawę w przepisach prawa.

Ustaleniem punktów przez które przebiega sporna granica zajmuje się geodeta wyznaczony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W pierwszej kolejności stronom postępowania wysyłane jest wezwanie do stawienia się na gruncie. Jeśli strona mimo otrzymanego wezwania bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym miejscu geodeta przeprowadzi czynności pod jej nieobecność. Zatem jeśli nie możemy się stawić nie ze swojej winy należy usprawiedliwić swoją nieobecności, wtedy geodeta ma obowiązek wstrzymania swoich czynności.

Samego ustalenia przebiegu granicy dokonuje się na podstawie istniejących śladów i znaków granicznych, punktów osnowy geodezyjnej, mapek oraz innych dokumentów. Natomiast w przypadku braku dokumentów i znaków granicznych podstawą rozgraniczenia jest zgodne oświadczenie stron. W sytuacji zaś gdy strony nie złożą zgodnych oświadczeń co do przebiegu granicy i brak jest innych podstaw jej ustalenia, prowadzący postępowanie organ umarza postępowanie i przekazuje sprawę właściwemu sądowi.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.