Alimenty na dziecko uczące się na studiach wyższych

29-06-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne

Moment ustania obowiązku alimentacyjnego od zawsze rodzi wiele pytań i kontrowersji. Nie jest bowiem określone przez prawo rodzinne do kiedy rodzic ma płacić alimenty na dziecko. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Co jednak jeśli dziecko kończy pełnoletności, władza rodzicielska ustaje natomiast dziecko dalej się uczy. Czy obowiązek alimentacyjny wygasa czy też nie. Kolejne pytanie powstaje gdy dziecko dopiero po upływie dłuższego czasu od ukończenia poprzedniej szkoły rozpoczyna naukę na studiach wyższych.

Dziecko kontynuujące naukę po ukończeniu pełnoletności ma prawo do alimentów. Powyższe stanowisko wynika zarówno z utartej praktyki jak i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Jak słusznie bowiem zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 grudnia 1976 r. III CRN 280/76, roszczenie alimentacyjne przysługuje dziecku które rozpoczęło studia wyższe aż do ich zakończenia. Prawo do alimentów uzależnione jest jednak od tego czy dziecko ma wyuczony już jakiś zawód oraz czy rozpoczęło naukę na studiach bezpośrednio po ukończeniu poprzedniej szkoły. W związku z powyższym dziecko które ma ukończoną szkołę zawodową i po upływie dłuższego czasu chce kontynuować naukę na studiach stacjonarnych nie może wystąpić do rodziców z żądaniem płacenia alimentów. Osoba taka w ocenie Sądu Najwyższego powinna podjąć pracę i rozpocząć naukę na studiach zaocznych.

Wpływ na utrzymanie prawa do alimentów po rozpoczęciu studiów wyższych mają również osiągane tam wyniki w nauce. Osoby zaniedbujące naukę na studiach które nie zdają egzaminów i powtarzają przez to rok studiów muszą liczyć się z możliwością utraty prawa do alimentów. Podobne zdanie ma Sąd Najwyższy który w wyroku z dnia z dnia 8 sierpnia 1980 r. III CRN 144/80, słusznie stwierdził, że osiągniecie jakiegoś wieku nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, tym bardziej obowiązek ten nie wygasa z chwilą ukończenia pełnoletności. Prawo rodzinne mówi bowiem, że rodzice mają obowiązek dbać o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Zatem jeśli dziecko jest uzdolnione rodzice dla dobra społeczeństwa powinni zapewnić mu fizyczny i duchowy rozwój poprzez kontynuację nauki na studiach wyższych aż do ich ukończenia. Jednak jeśli dziecko zaniedbuje studia poprzez słabe wyniki w nauce i nie zdawanie egzaminów a w szczególności jeśli dziecko nie zalicza roku studiów, rodzic płacący alimenty ma prawo wystąpienia do Sądu z wnioskiem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.