Termin złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

03-07-2018
Kategoria: Prawo Karne

Skazanie na bezwzględna karę pozbawienia wolności nie zawsze musi oznaczać konieczność faktycznego odbycia kary. Skazany ma bowiem możliwość złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, która może być następnie zawieszona na okres próby. O odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może się starać skazany którego kara nie przekracza roku natomiast wykonanie kary pociągnęłoby dla niego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Kara pozbawienia wolności może być odraczana kilkukrotnie jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie. Jedynie w przypadku skazanej kobiety ciężarnej lub osoby która samotnie sprawuje opiekę nad dzieckiem łączny okres odroczenia kary pozbawienia wolności może wynosić do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Pierwszy wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności można złożyć w dowolnym terminie do dnia stawienia się skazanego w zakładzie karny. W momencie gdy skazany już odbywa karę pozbawienia wolności nie składamy już wniosku o odroczenie lecz zarządzenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Wiele wątpliwości budzi jednak termin złożenia kolejnego wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Czy wniosek powinien być złożony przed upływem pierwszego okresu odroczenia, czy też może być złożony również po upływie okresu pierwszego odroczenia.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2008 roku, I KZP 15/08, ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może być złożony przed jak i po upływie okresu pierwszego odroczenia. Natomiast to kiedy złożymy wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności ma wpływ na to czy będzie mogli starać się o zawieszenie jej wykonania. Jeśli skazany przed upływem okresu sześciu miesięcy pierwszego odroczenia złoży skutecznie wniosek na kolejne sześć miesięcy, wtedy będzie mógł się starać o zawieszenie kary bowiem łączny okres odroczenia będzie wynosił rok czasu. Zgodnie bowiem z kodeksem karnym wykonawczym jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary. Dlatego jeśli skazany po upływie okresu sześciu miesięcy odroczenia złoży skutecznie wniosek na kolejne sześć miesięcy, wtedy będzie mógł się starać o zawieszenie kary bowiem łączny okres odroczenia będzie wynosił rok czasu.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 czerwca 2008 roku I KZP 15/08, słusznie wskazał, że „termin udzielonego  odroczenia  wykonania kary pozbawienia wolności rozpoczyna bieg z dniem wydania postanowienia w tym przedmiocie i o ile skazany lub jego obrońca złoży kolejny wniosek przed zakończeniem okresu wskazanego w tym  postanowieniu,  a  sąd  go  uwzględni,  biegnie  nieprzerwanie  do  dnia wskazanego  w  ostatnim  postanowieniu  w  tym  przedmiocie,  przy  czym nie może on przekroczyć roku. Do sumowania poszczególnych okresów odroczeń wykonania kary, bez  uwzględnienia  czasu  pomiędzy  dniem  zakończenia  orzeczonego wcześniej odroczenia a datą kolejnego postanowienia przedłużającego odroczenie, dochodzi tylko wówczas, gdy skazany lub jego obrońca złoży kolejny wniosek już po upływie okresu wskazanego we wcześniejszym orzeczeniu o odroczeniu i sąd go uwzględni.”

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KARNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.