Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z oc kierowcy

04-07-2018
Kategoria: Prawo Cywilne

W przypadku szkody spowodowanej przez kierującego pojazdem mechanicznym odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń w którym zostało wykupione oc danego pojazdu. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność zarówno za szkody majątkowe jak i szkody osobowe.  Oczywistym jest, że szkody majątkowe obejmują uszkodzenia samochodu z którym doszło do wypadku. Natomiast szkody osobowe polegają na  uszkodzeniu ciała lub śmierci pasażerów samochodu z którym się zderzyliśmy. Zgodnie z kodeksem cywilnym jeśli szkoda polega na uszkodzeniu ciała wywołaniu rozstroju zdrowia zakład ubezpieczeń ma obowiązek pokryć wszelkie powstałe z tego tytułu koszty. Ponadto poszkodowany ma prawo zażądać, aby zakład ubezpieczeń z góry zapłacił sumę niezbędną na koszty leczenia. W sytuacji zaś gdy poszkodowany w wypadku stał się inwalidą zakład ubezpieczeń ma również obowiązek wypłacić sumę konieczną do pokrycia kosztów przygotowania się do innego zawodu.

Niestety zdarza się również że w wyniku wypadku poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do podjęcia pracy zarobkowej bądź też uległy zwiększeniu jego potrzeby lub zmniejszyły się jego widoki powodzenia na przyszłość. Wtedy zakład ubezpieczeń może zostać również zobowiązany do zapłaty odpowiedniej renty. W sytuacji zaś gdy na skutek wypadku pokrzywdzony stanie się inwalidą zakład ubezpieczeń musi pokryć koszty zakupu nowego samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2002  r.,  II  CKN  1028/00 „wydatki na nabycie nowego   samochodu   ze specjalistycznym  wyposażeniem  należy  zaliczyć  do kosztów  wymienionych  wart.  444  §  1  k.c.,  gdyż  są  one  konieczne  do kompensowania  kalectwa  osoby poszkodowanej”

Leczenie po wypadku zmusza poszkodowanego niejednokrotnie do korzystania z usług prywatnych klinik oraz lekarzy. Fakt ten jest często podważany przez zakłady ubezpieczeń które twierdzą, że skoro poszkodowany ma dostęp do publicznej służby zdrowia nie ma potrzeby korzystanie z pomocy lekarzy specjalistów prywatnie. Wątpliwości powyższe rozwiał Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 19 maja 2016 r. w której jednoznacznie stwierdził, że świadczenie    ubezpieczyciela   w    ramach    umowy obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej posiadaczy   pojazdów   mechanicznych   obejmuje   także uzasadnione    i    celowe    koszty    leczenia    oraz    rehabilitacji poszkodowanego  niefinansowane  ze  środków  publicznych.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.