Wykreślenie skazania z Krajowego Rejestru Karnego

05-07-2018
Kategoria: Prawo Karne

Osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub karę grzywny muszę liczyć się z tym, że informacja o karze zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Karnego. Informacja w rejestrze karnym jest bardzo uciążliwa ze względu chociażby na ograniczone możliwości poszukiwania pracy. Wielu pracodawców wymaga bowiem zaświadczenia o niekaralności. Jednak informacja o skazaniu jest po określonym czasie usuwana z rejestrów karnych zaś skazanie uważa się za niebyłe.

Okres przez który informacja o naszym skazaniu znajduje się w rejestrze karnym zależy od rodzaju oraz długości orzeczonej kary. Z najdłuższym okresem oczekiwania na zatarcie skazania muszą liczyć się osoby wobec których została zastosowana najsurowsza z możliwych kar, a mianowicie kara pozbawienia wolności. W przypadku kary pozbawienia wolności lub kary 25 lat pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Natomiast w przypadku skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Krótszy okres zatarcia skazania został przewidziany dla osób skazany na krę ograniczenia wolności oraz grzywnę. W przypadku ograniczenia wolności zatarcie następuje z upływem 3 lat od dnia wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Natomiast w przypadku ukarania karą grzywny przestępstwo zaciera się z upływem roku od dnia wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

Okres 10 lat zatarcia skazania jest długim czasem, jednak jeśli skazany przestrzegał porządku prawnego a wymierzona kara nie była dłuższa niż 3 lata, skazany może złożyć wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania.. Sąd może bowiem na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat. Właściwym do orzekania w sprawie wcześniejszego zatarcia skazania jest sąd w którym toczyła się sprawa. Natomiast jeśli w pierwszej instancji wyroki wydało kilka sądów, właściwy jest sąd, który jako ostatni wydał wyrok skazujący. Jeżeli orzekały sądy różnego rzędu, właściwy jest sąd wyższego rzędu. Jeśli sąd odrzucił nasz wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania to ponowny wniosek możemy złożyć dopiero po roku od wydania postanowienia odmawiającego zatarcia.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KARNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.