Przymusowe umieszczenie alkoholika w zakładzie leczenia odwykowego

16-07-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne

Problem alkoholizmu wśród osób najbliższych dotyka wiele polskich rodzin. Często osoby dotknięte chorobą alkoholową nie widzą swojego problemu i nie chcą się leczyć w specjalistycznych zakładach leczenia odwykowego. Prawo daje jednak możliwość aby skierować taką osobę na przymusowe leczenie odwykowe. Na obowiązkowe leczenie w zakładzie leczenia odwykowego mogą być skierowane osoby które przez nadużywanie alkoholu doprowadzają do rozkładu życia rodzinnego lub demoralizacji małoletnich. Powodem skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe może być również uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny oraz częste zakłócanie porządku publicznego. O obowiązku skierowania na przymusowe leczenie odwykowe decyduje opinia biegłego która wydawana jest na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

W przypadku wydania opinii stwierdzającej konieczność skierowania na przymusowe leczenie odwykowe, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych składa do sądu rejonowego wniosek o wydanie stosownego orzeczenia w tym przedmiocie. Wniosek taki może złożyć również prokurator. Do wniosku dołącza się opinię biegłego natomiast jeśli taka opinia nie została sporządzona sąd może skierować taką osobę na odpowiednie badania. W sytuacji gdy z opinii biegłego wynika konieczność bardziej szczegółowego zbadania osoby której dotyczy wniosek, sąd może poddać taką osobę obserwacji w zakładzie lecznictwa odwykowego. Czas obserwacji nie może być dłuższy jednak niż dwa tygodnie. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach czas obserwacji może być wydłużony do sześciu tygodni.

Po uprawomocnieniu się orzeczenia o przymusowym skierowaniu na leczenie odwykowe sąd przesyła wezwanie do dobrowolnego stawienia się w zakładzie lecznictwa odwykowego. Sąd informuje jednocześnie, że w przypadku nie dostosowania się do wezwanie mogą być zastosowane środki przymusu bezpośredniego. Jeżeli osoba którą sąd wezwał do poddania się obowiązkowemu leczeniu nie stawi się w zakładzie lecznictwa odwykowego, sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję. Natomiast w przypadku stawienia się takiej osoby na przymusowe leczenie, opuszczanie zakładu w trakcie trwania leczenia jest możliwe tylko za zgodą kierownika zakładu.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.