Osoby uprawnione do alimentów z funduszu alimentacyjnego

17-07-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne

Niestety coraz częściej zdarza się że osoby zobowiązane do płacenia alimentów uchylają się od swojego obowiązku. Pracując na czarno uniemożliwiają również wyegzekwowanie alimentów przez komornika. W przypadku uporczywego unikania płacenia alimentów na dziecko drugi rodzic może złożyć wniosek o wypłacanie świadczenia alimentacyjnego przez fundusz alimentacyjny. Nie każde dziecko jest jednak uprawnione do tego typu świadczenia, aby otrzymać alimenty z funduszu alimentacyjnego należy bowiem spełnić szereg warunków. Pierwszym kryterium które należy spełnić aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest wiek dziecka. Alimenty będą wypłacane do 18 roku życia, natomiast gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia. Bezterminowo wypłacane są jedynie alimenty zasądzone na rzecz osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kolejnym bardzo ważnym kryterium uprawniającym do świadczenia alimentacyjnego jest próg dochodowy. Dochód danej rodziny nie może bowiem przekroczyć kwoty 725 złotych w przeliczeniu na jedną osobę w danej rodzinie. Wysokość świadczenia alimentacyjnego uzależniona jest od wysokości alimentów zasądzonych przez sąd. Jednak kwota ta nie może być wyższa niż 500 zł. Prawo do świadczenia alimentacyjnego wygasa w każdym przypadku gdy osoba uprawniona do alimentów zostanie umieszczona w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie bądź też w rodzinie zastępczej. Wypłata świadczenia alimentacyjnego zostanie również przerwana przez zawarcie związku małżeńskiego.

W przypadku gdy członek rodziny utracił dochód w roku kalendarzowym który poprzedza okres wypłaty świadczenia lub po tym roku, fundusz alimentacyjny ustalając dochód nie może uwzględnić utraconego dochodu. Natomiast w sytuacji gdy członek rodziny uzyskał dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast jeśli członek rodziny uzyska dochód po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.