Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku stałego

19-07-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne

Aktualnie wciąż wiele osób w Polsce nie ma środków finansowych niezbędnych do życia. Osoby te mogą starać się o pomoc od państwa w formie zasiłków stałych i okresowych. Zasiłki które można otrzymać z opieki społecznej nie są wysokie jednak dla osoby które nie posiada żadnych środków na utrzymanie każda pomoc się liczy. Możliwość otrzymania zasiłku stałego z pomocy społecznej zależy od spełnienia szeregu warunków. Pierwszym warunkiem który należy spełnić jest niezdolność do pracy. Przede wszystkim zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej która z powodu swojego wieku lub całkowitej niezdolności do pracy nie może podjąć zatrudnienia. Przy czym za samotnie gospodarującą zostanie również uznana osoba która przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego. O przyznanie zasiłku stałego może się również starać osoba pozostająca w rodzinie która z tych samych przyczyn nie może podjąć żadnej pracy.

Drugim warunkiem który musi spełnić osoba starająca się o zasiłek stały jest kryterium dochodowe. Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma zasiłek stały jeśli jej dochód nie przekroczy kwoty 461 zł. Natomiast osoba pozostająca w rodzinie otrzyma zasiłek stały jeśli jej dochód na jednego członka rodziny nie przekroczy kwoty 316 złotych. Minimalne kryterium dochodowe może być jednak podwyższone. Uprawnienie takie posiada rada gminy która poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały ma możliwość podwyższenia progu dochodowego.

Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od dochodu jaki uzyskuje osoba starająca się o jego wypłatę. Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma zasiłek stały w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 461 złotych a wysokością osiąganego dochodu. Kwota ta jednak nie może być wyższa niż 418 złotych. Natomiast osoba pozostająca w rodzinie dostanie zasiłek stały w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 316 złotych a wysokością osiąganego dochodu. W każdym z obu przypadków kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 złotych miesięcznie. Należy przy tym pamiętać że zasiłek stały nie zostanie wypłacony jeśli uprawnienie do niego zbiegnie się z prawem do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.