Prawa i obowiązki pracowniczych związków zawodowych

23-07-2018
Kategoria: Prawo Pracy

Działające w zakładach pracy związki zawodowe mają przede wszystkim za zadanie zapewniać pracownikom ochronę ich praw oraz interesów zarówno tych materialnych jak i moralnych. Ochrona moralnych praw pracowników polega przede wszystkim na obronie ich godności. Związek zawodowy chroni prawa pracowników poprzez ich reprezentację w sporach indywidualnych oraz zbiorowych. Przy czym prawo do reprezentacji interesów polskich pracowników rozciąga się również na sprawy międzynarodowe. Związki zawodowe mają również obowiązek uczestniczyć w tworzeniu takich warunków pracy, bytu i wypoczynku które będą korzystne dla pracownika. W przypadku wystąpienia sporu który ma charakter zbiorowy związek zawodowy broni wszystkich pracowników bez względu na to kto do jakiej organizacji związkowej dany pracownik przynależy. Natomiast w sytuacji wystąpienia sporu o charakterze indywidualnym związki zawodowe zobowiązane są reprezentować wyłącznie swoich członków. Dopiero na wniosek pracownika który nie jest zrzeszony związek zawodowy ma prawo zająć się również ochroną jego interesów i praw pracowniczych. W pewnych sytuacjach organizacja związkowa ma także obowiązek chronić interesy emerytów, rencistów, bezrobotnych oraz ich rodziny.

Dodatkowe przywileje posiadają pracownicy którzy będąc w związkach zawodowych pełnią tam jakąś funkcję.  Osoba która pełni w związku zawodowym funkcję mającą charakter pełnoetatowej pracy ma prawo do bezpłatnego urlopu. Urlopu bezpłatnego udziela się wtedy pracownikowi na jego własny wniosek. Natomiast po powrocie pracownika z urlopu bezpłatnego w sytuacji pełnienia przez niego funkcji w organizacji związkowej okres tego urlopu wlicza się do okresu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze. Pracownik pełniący w związkach zawodowych funkcję nie będącą pełnoetatową pracą ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy. Chyba że zadanie to może być wykonane w czasie wolnym od pracy.

Powyższe uprawnienia przysługują wyłącznie tym organizacjom związkowym które w swoich szeregach mają co najmniej dziesięciu członków będących pracownikami bądź też osobami które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą. Przy czym organizacja związkowa ma obowiązek co kwartał przedkładać pracodawcy informację o liczbie swoich członków.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.