Zasady odbywania stażu nauczyciela starającego się o awans zawodowy

30-07-2018
Kategoria: Prawo Pracy

Osoba pracująca na stanowisku nauczyciela ma obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji. Obowiązek ten wynika z karty nauczyciela i w dużej mierze podyktowany jest chęcią zdyscyplinowania nauczycieli do powiększania swojej wiedzy oraz aktywniejszego uczestniczenia nauczyciela w naukowym życiu szkoły. Rozwój zawodowy nauczycieli przekłada się natomiast na wzrost jakości nauczania w danej szkole. Każdy nauczyciel rozpoczyna swoją karierę zawodową od stopnia nauczyciela stażysty. Kolejnym stopniem jaki może zdobyć nauczyciel jest stopień nauczyciela kontraktowego. Następnie zaś są stopnie nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego. Zdobywanie awansów zawodowych przez nauczycieli nie jest jednak prostym zadaniem bowiem potrzebny jest do tego odpowiedni staż pracy nauczyciela. W przypadku nauczyciela starającego się o bycie nauczycielem kontraktowym jest to dziewięciomiesięczny staż. Natomiast osoba chcąca być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym musi się okazać stażem w wysokości dwóch lat i dziewięciu miesięcy. Łatwiejsze zadanie mają nauczycie którzy posiadają stopień naukowy doktora, bowiem będąc nauczycielem mianowanym lub kontraktowym mogą starać się o wyższy stopień zawodowy po odbyciu stażu wynoszącego zaledwie rok i dziewięć miesięcy.

W czasie odbywania staży zawodowego podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest realizacja własnego planu zawodowego. Zakończenie stażu zawodowego kończy się bowiem złożeniem na ręce dyrektora szkoły sprawozdania z realizacji tego planu. W czasie odbywania stażu zawodowego nauczyciel stażysta oraz nauczyciel kontraktowy mogą liczyć również na pomoc przyznanego przez dyrektora szkoły opiekuna. Podstawowym obowiązkiem opiekuna stażu jest pomoc w przygotowaniu oraz wypełnianiu przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego jak również stworzenie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Natomiast dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przygotowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Nauczyciel odbywający staż może otrzymać pozytywną lub negatywna ocenę swojego dorobku zawodowego. Ocena ta zostaje sporządzona na piśmie i przysługuje od niej odwołanie.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.