Podstawy rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem mianowanym

01-08-2018
Kategoria: Prawo Pracy

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem mianowanym odbywa się na nieco innych zasadach niż w przypadku innych grup zawodowych. Przede wszystkim umowa o pracę może być rozwiązana na wniosek samego nauczyciela. Kolejną podstawą rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem mianowanym jest czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą. Jeżeli bowiem nauczyciel mianowany jest niezdolny do pracy przez okres powyżej 182 dni stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. W przypadku absencji spowodowanej gruźlicą lub ciążą okres ten wydłuża się do 270 dni. Należy w szczególności pamiętać że do powyższego okresu zaliczane są również przerwy w których zgodnie z odrębnymi przepisami nie odbywają się zajęcia szkolne. Nauczyciel który uzyskał świadczenie rehabilitacyjne może starać się o wydłużenie okresu niezdolności do pracy spowodowanej choroba o kolejne 12 miesięcy. Okres ten zostanie również wydłużony nauczycielowi który uzyskał urlop dla poratowania zdrowia.

Umowa o pracę zawarta z nauczycielem mianowanym rozwiąże się również w przypadku nie przejścia badań okresowych lub kontrolnych zgodnie z którymi nauczyciel zostanie uznany za niezdolnego do wykonywania swojej dotychczasowej pracy. Podstawą ustania stosunku pracy jest także uzyskanie negatywnej oceny pracy nauczyciela mianowanego oraz cofnięcie skierowania do nauczania religii.

Umowa o pracę zawarta z nauczycielem mianowanym ulega rozwiązaniu w różnym czasie zaś to kiedy nastąpi wygaśnięcie stosunku pracy zależy od przyczyny rozwiązania umowy. W przypadku złożenia przez nauczyciel wniosku o rozwiązanie umowy o pracę umowa ta wygaśnie z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia. Dla nauczyciela czasowo niezdolnego do pracy umowa wygaśnie z upływem miesiąca, w którym zakończy się okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy. Natomiast nauczycielowi który nie przeszedł okresowych lub kontrolnych badań lekarskich stosunek pracy zakończy się z upływem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Negatywna ocena pracy spowoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem trzymiesięcznego wypowiedzenie, licząc od dnia otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy. W przypadku zaś nauczycieli religii stosunek pracy wygaśnie z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.