Prawo do wynagrodzenia za niewykonane dzieło

08-08-2018
Kategoria: Prawo Konsumenckie

Podpisałem umowę jako osoba prywatna na wykonanie projektu wnętrz. Termin oddania całkowitej dokumentacji minął w styczniu 2017 . Kompletnego projektu nie zdałem dla klienta ponieważ klient ciągle wprowadzał zmiany i nie miałem akceptacji pomieszczeń w związku z czym nie mogłem przygotować dokumentacji. Klient wpłacił mi zaliczkę oraz pierwsza ratę i żąda zwrotu pieniędzy z uwagi na niedotrzymanie terminu zaznaczam iż klient na obecna chwile ma zaprojektowane całe mieszkanie  wraz z dokumentacją i wymiarami mebli wszystko zostało powysyłane e-mailem. Czy lepiej oddać mu tą zaliczkę i klient będzie miał projekt za grosze czy dążyć do tego żeby zapłacił mi pozostałą kwotę? Czy mogę policzyć metry zaprojektowane i żądać dopłaty za wykonana już prace?

Zamawiający projekt mógł zadecydować jednostronnie o zakończeniu wykonywania działa. Odstąpienie od umowy przez niego dokonane nie wymaga uzasadnienia i mogło nastąpić do chwili ukończenia projektu. Kodeks cywilny w art. 644 daje bowiem zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wykazywania nieprawidłowości po stronie przyjmującego zamówienie. Zgodnie z tym przepisem dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy, płacąc umówione wynagrodzenie. W takim wypadku zamawiający mógł odliczyć jedynie to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

W związku z powyższym odstąpienie od umowy przez zamawiającego projekt jest uwarunkowane zapłaceniem umówionego wynagrodzenia. Natomiast wynagrodzenie to może być obniżone o to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2001 r., II CKN 365/00, OSNC 2001/10/154, odstąpienie od umowy o dzieło na podstawie art. 644 k.c. wywiera skutek od chwili dokonania. Jednoczesna zapłata wynagrodzenia nie jest przesłanką skuteczności odstąpienia. Zapłacenie wynagrodzenia przez zamawiającego powinno być raczej rozumiane jako powstanie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia w związku z odstąpieniem od umowy, jeżeli wynagrodzenie nie zostało zapłacone w chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W uzasadnieniu przytoczonego wyżej wyroku wskazano, że „według art. 644 k.c., dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Podsumowując, co prawda zamawiający mógł odstąpić od umowy nie podając przyczyny odstąpienia, jednak ma prawny obowiązek zapłacić za to co zostało wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Obowiązek ten wynika z art. 644 kodeksu cywilnego. Jeśli zatem do dnia odstąpienia od umowy wykonał Pan projekt w całości może Pan żądać zapłaty za cały projekt.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KONSUMENCKIEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa konsumenckiego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.