Miejsce zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską

05-06-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka jest proste o ile oboje rodzice dziecka mają władzę rodzicielską, pozostają we wspólnym związku małżeńskim i mieszkają razem, jest to bowiem miejsce w którym rodzina ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Inaczej przedstawia się sytuacja gdy któreś z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej bądź gdy nie zamieszkują razem, wtedy bowiem miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska bądź któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli natomiast władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli zaś dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania musi zostać określone przez sąd opiekuńczy.

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka może być istotne przy okazji wytoczenia powództwa zez stosunku między rodzicami a dziećmi. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającym a przysposobionym wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej. Jednak, gdy stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Więcej informacji w sprawie z zakresu prawa rodzinnego uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt