Udzielenie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika.

23-08-2018
Kategoria: Prawo Pracy

Mam pytanie w sprawie przysługującego mi urlopu . W tym roku mam do wykorzystania 29 dni. Moja sytuacja wygląda w ten sposób, że pracuję w zakładzie gospodarki komunalnej na 3/4 etatu ale pomieszczenie znajduje się w. Ruch jest bardzo duży ponieważ pomieszczenie znajduje się blisko wejścia . Z tych powodów trudno jest mi wykorzystać urlop w trakcie roku kalendarzowego. Do tej pory zawsze chodziłam na urlop w wakacje, a teraz pani kierownik poinformowała mnie, że nie mogę iść na taki urlop w wakacje, a ja powiedziałam, że muszę wykorzystać swój urlop w okresie wakacji. Na to wszystko pani kierownik stwierdziła, że mogę się zwolnić, bo ona nie ustąpi. Nadmienia ,że pracuję już 30 lat, a pani kierownik w placówce w której pracuję od 6. Proszę o poradę co mogę zrobić w tej sytuacji.

W myśl art. 161 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić Pani urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał Pani do niego prawo. Stosownie do art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Jeżeli Pani pracodawca nie sporządza planu urlopu - a jest to możliwe w sytuacji, gdy u Pani pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa albo gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę - wówczas pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z Panią. Ustalając termin wykorzystania urlopu w tym trybie pracodawca, analogicznie jak w przypadku ustalania planu urlopu, obowiązany jest wziąć pod uwagę Pani wniosek i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. W związku z powyższym jeśli składa Pani wniosek o urlop pracodawca powinien wziąć pod uwagę zarówno fakt, że chciałaby Pani wziąć urlop w okresie letnim, jak i to czy w tym okresie w którym chce Pani wykorzystać urlop nie zburzy to porządku pracy.

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w myśl art. 163 k.p. (czyli w terminie ustalonym w planie urlopów bądź po porozumieniu z Panią) Pani pracodawca ma obowiązek udzielić Pani urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w powołanym przepisie (w brzmieniu poprzednio obowiązującym), tj. do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 2 września 2003 r., I PK 403/02, pracodawca nie musi mieć zgody pracownika aby wysłać go na zaległy urlop wypoczynkowy nawet jeśli ten znajduje się w tym czasie w okresie wypowiedzenia. W związku z powyższym osiem dni urlopu które zostały Pani z poprzedniego roku powinny być udzielone w tym roku najpóźniej do 30 września. Natomiast urlop z tego roku w  wysokości 26 dni pracodawca ma obowiązek udzielić Pani najpóźniej do 30 września 2018 roku.

Pogląd, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop również bez jego zgody podzielił także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2005 r. (I PK 124/05, Monitor Prawa Pracy z 2006 r. Nr 3, str. 119). Sąd najwyższy argumentując powyższe stanowisko powołał się na art. 168 kodeksu pracy zgodnie z którym urlop wypoczynkowy musi być wykorzystany najpóźniej do 30 września, natomiast w przepisie tym nie ma określonych żadnych wyjątków które dałyby możliwość wykorzystania urlopu w innym czasie. Przepis ten nie uzależnia również konieczności wykorzystania urlopu wypoczynkowego od zgody pracownika. W związku z powyższym należy wysnuć twierdzenie, iż pracodawca może go wysłać na urlop wypoczynkowy również bez jego zgody.

Ponadto nieudzielanie Pani niewykorzystanego urlopu w terminie przewidzianym w art. 168 k.p. w większości przypadków (poza przypadkami losowymi, np. chorobą pracownika) stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, zagrożone karą grzywny.

​Jednocześnie należy zaznaczyć, że w kwestiach spornych dotyczących wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego, jednoznaczne rozstrzygnięcie może wydać sąd pracy.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.