Wzrost najniższych wynagrodzeń dla pracowników zawodów medycznych

27-08-2018
Kategoria: Prawo Pracy

Z uwagi na wejście w życie Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych proszę o opinie prawną, dotyczącą:, w której tabeli zaszeregowania zgodnie z załącznikiem do ustawy powinna być umieszczona osoba z wyższym wykształceniem z tytułem licencjata elektroradiologii. pracodawca zaszeregował mnie w tabeli ze średnim wykształceniem.? Jaka powinno być docelowe wynagrodzenie tego pracownika zgodnie z ustawą?

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, mówi, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok ustalenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Kwota 3900 złotych przyjmowana będzie zamiast przeciętnego wynagrodzenia do końca 2019 roku.

Załącznik do powyższej ustawy określa współczynnik pracy dla poszczególnych zawodów. Zgodnie z tym załącznikiem zostało utworzonych 10 grup zawodowych do których zostali zaszeregowani poszczególni pracownicy medyczni którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych. To jaki będzie współczynnik pracy przysługujący pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na poszczególnych kategoriach stanowisk pracy zależy przede wszystkim od poziomu wykształcenia wymaganego na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształcenie na poziomie wyższym, średnim, posiadanie specjalizacji).

Pamiętać przy tym należy, że w świetle polskiego prawa osobą która ukończyła szkołę wyższą jest również ta która ukończyła studia licencjackie. Zgodnie bowiem z ustawą o szkolnictwie wyższym studia pierwszego stopnia to studia licencjackie lub inżynierskie, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie, licencjat jest wymieniony, jako tytuł zawodowy nadawany przez uczelnie wyższe.

W związku z powyższym minimalne wynagrodzenie osoby z wyższym wykształceniem z tytułem licencjata elektroradiologii do 31 grudnia 2019 r. będzie wynosiło 2,847 zł brutto. W 2021 r. ma już wynosić 3,651 zł brutto.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.