Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osoby niepełnosprawnej

29-08-2018
Kategoria: Prawo Pracy

Ile należy mi się dodatkowego urlopu mając orzeczenie o niepełnosprawności. W firmie pracuję 15 lat a od marca 2017 r i mam orzeczenie o stopniu umiarkowanym.

Przysługuje Pani urlop wypoczynkowy w wysokości 36 dni. Ponieważ została Pani zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nabyła Pani prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje Pani już po przepracowaniu jednego roku licząc od dnia zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Ponieważ przepracowała Pani już u danego pracodawcy 15 lat to oprócz dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje Pani również podstawowy urlop wypoczynkowy w wysokości 26 dni. Zgodnie bowiem z art. 154 § 1 Kodeksu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy i wynosi 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat oraz 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Tak więc w przypadku osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, który ma 15 lat stażu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego będzie wynosił 36 dni. Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (znak: GNP-364-023-28-1/15) zaznaczyła że wysokość dodatkowego urlopu wypoczynkowego zależy od wymiaru czasu pracy na jaki zatrudniony jest niepełnosprawny pracownik. Dlatego jeśli byłaby Pani zatrudniona na ½ etatu przysługiwał by Pani dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni.

Swój pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy nabędzie Pani po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dniem zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest dzień posiedzenia zespołu orzekającego. Urlop ten nabędzie Pani w całości bez względu na to w jakim miesiącu nastąpi zaliczenie do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast następne dodatkowe urlopy wypoczynkowe nabędzie Pani 1 stycznie każdego następnego roku kalendarzowego.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy powinien być Pani udzielany w dni będące dniami pracy, zgodnie z obowiązującym Panią rozkładem czasu pracy. Jednak ponieważ ma Pani ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności Pani dobowy wymiar czasu pracy nie wynosi już 8 godzin lecz 7 godzin.

Udzielając urlopu wypoczynkowego pracownikom zaliczonym do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności należy pamiętać, że jeden dzień urlopu, co do zasady, odpowiada obecnie 7 godzinom pracy. Jeśli zaś nie wykorzysta Pani dodatkowego urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowy przechodzi on na następny rok kalendarzowy. Musi Pani jednak pamiętać, że urlop za poprzedni rok kalendarzowy należy wykorzystać do 30 września następnego roku.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.