Podstawy odebrania bezrobotnemu prawa do zasiłku

04-09-2018
Kategoria: Prawo Pracy

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem przyznawanym na zasadach określonych przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta nakłada na bezrobotnego który otrzymuje zasiłek szereg obowiązków których lekceważenie może skutkować odebraniem prawa do tego świadczenia. Podstawowym obowiązkiem osoby otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych jest poszukiwanie pracy. Pomoc w poszukiwaniu pracy otrzymamy również ze strony powiatowego urzędu pracy. Jeśli natomiast bez uzasadnionej przyczyny odmówimy przyjęcia propozycji zatrudnienia urząd pracy odbierze nam prawo do zasiłku. Podobnie jest w przypadku szkolenia oraz stażu. Bezrobotny który bez uzasadnionej przyczyny odmówił podjęcia szkolenia lub stażu musi się liczyć się z możliwością utraty zasiłku. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja w której bezrobotny otrzymuje zasiłek nie uczestnicząc aktywnie w poszukiwaniu odpowiedniego zatrudnienia.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku istotne znaczenia ma również forma i przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Zasiłek dla bezrobotnych nie zostanie przyznany osobie która w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem, bądź też na mocy porozumienia stron. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron daje prawo do zasiłku wyłącznie w sytuacji gdy nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy, zmniejszenia zatrudnienia lub z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Zasiłek dla bezrobotnych otrzyma również osoba która rozwiązała umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Powiatowy urząd pracy nie przyzna zasiłku dla bezrobotnych także osobie która otrzymała jednorazowy ekwiwalent pieniężny za urlop górniczy. Na wypłatę zasiłku nie może również liczyć bezrobotny który otrzymał jednorazową odprawę socjalną, zasiłkową, pieniężną po zasiłku socjalnym, jednorazową odprawę warunkową lub odprawę pieniężną bezwarunkową. Również odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia uniemożliwi otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych.

Istnieje zatem wiele przyczyn które pozbawiają nas prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jednak starając się o to świadczenie pamiętajmy aby nie zatajać informacji które wpływają na prawo do niego. Bowiem osoba która otrzymała zasiłek mimo iż nie była do tego uprawniona będzie zobowiązana do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego. Kwotę nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych będziemy musieli zwrócić wraz z pobraną od tego zasiłku zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.