Rękojmia za wady również dla przedsiębiorców

06-09-2018
Kategoria: Prawo Konsumenckie

Rękojmia za wady jest prawem do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny, które to przysługuje kupującemu w przypadku wykrycia wad fizycznych lub prawnych. Niestety czasami zdarza się że w przypadku gdy kupującymi są przedsiębiorcy, nieuczciwi sprzedawcy chcąc uniknąć odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wprowadzają przedsiębiorców w błąd. Twierdzą oni bowiem że z rękojmi za wady może skorzystać wyłącznie konsument. Nic jednak bardziej mylnego. Z rękojmi za wady może bowiem skorzystać każdy kupujący bez względu na to czy jest to przedsiębiorca czy też konsument. Nie ma również znaczenia czy sprzedający jest przedsiębiorcą czy też osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Co prawda konsumenci mają większe uprawnienia jeśli chodzi o możliwość korzystania z rękojmi za wady, jednak mogą z niej korzystać także przedsiębiorcy.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wady dają możliwość skorzystania z rękojmi za wady. Rękojmia ma bowiem zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy zakupiona przez przedsiębiorcę rzecz nie jest zgodna z umową zakupu. Niezgodność zakupionego towaru z umową występuje między innymi wtedy gdy rzecz nie ma właściwości o których zapewniał sprzedawca lub nie ma właściwości które rzecz danego rodzaju powinna mieć. Ponadto za niezgody z umową można również uznać towar który został wydany przedsiębiorcy w stanie niezupełnym lub nie nadaje się do celu o którym przedsiębiorca poinformował sprzedawcę. Bardzo istotna w kontekście rękojmi za wady jest również chwila jej powstania. Ponieważ aby skorzystać z rękojmi wykryta wada musiała istnieć już w chwili wydania rzeczy.

Podstawowym uprawnieniem z jakiego może skorzystać przedsiębiorca w przypadku wykrycia wad fizycznych zakupionego towaru jest możliwość odstąpienia od umowy i wynikające z tego prawo do żądania zwrotu zapłaconej ceny. Kolejnym przysługującym przedsiębiorcy uprawnieniem jest prawo do żądania obniżenia ceny. Natomiast sprzedający może się zwolnić z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wyłącznie w sytuacji gdy rzecz wadliwą wymieni na nową lub usunie wady. Sprzedający musi to jednak uczynić niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności.  Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 30 grudnia 1988 roku (III CZP 48/88, OSNCP 1989/3/36), słusznie wskazał że „niezwłoczne” usunięcie wady w rozumieniu art. 560 § 1 k.c. oznacza naprawę rzeczy w krótkim czasie, zdeterminowanym charakterem wady. Termin ten nie powinien przekraczać dwóch tygodni.

Przedsiębiorca może zatem bez żadnych przeszkód korzystać z uprawnień jakie daje mu rękojmia za wady. Chociaż zgodnie z kodeksem cywilnym w przypadku wykrycia wad fizycznych konsument ma większe możliwości niż przedsiębiorca. Konsument ma bowiem możliwość zażądania wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady. Natomiast gdy sprzedający zechce wymienić rzecz na wolną od wad konsument ma możliwość zażądania usunięcia wykrytej wady. Takich możliwości nie ma natomiast przedsiębiorca.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KONSUMENCKIEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa konsumenckiego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.