Pracownik ma prawo do nieprzerwanego odpoczynku

07-09-2018
Kategoria: Prawo Pracy

Pracodawcy coraz częściej wymagają od swoich pracowników aby pracowali ponad swój dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest korzystna dla zakładu pracy głównie ze względu na możliwość zatrudniania mniejszej ilości pracowników. Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się bowiem z dodatkowymi kosztami takim jak ZUS czy też koszty szkolenia. Pracodawca powinien jednak pamiętać, że czas pracy pracownika jest ściśle uregulowany przez prawo pracy. Natomiast obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie przepisów które to regulują. Tygodniowy czas pracownika nie może łącznie z godzinami nadliczbowymi przekraczać 48 godzin. Ponadto pracownik ma prawo do przerw w swoim dobowym oraz tygodniowym czasie pracy.

Każdy pracownik pomiędzy poszczególnymi dniami pracy musi mieć zapewniony nieprzerwany odpoczynek wynoszący co najmniej 11 godzin. Przerwa ta nie dotyczy jednak pracowników pracujących przy dozorze urządzeń, pilnowaniu mienia, ochronie osób oraz pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Ponadto przerwa nie ma zastosowania do pracowników straży pożarnej oraz służb ratowniczych. Również w sytuacji zaistnienia potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, pracodawca nie ma obowiązku zachowania minimalnej dobowej przerwy w czasie pracy.

Oprócz minimalnej dobowej przerwy w czasie pracy pracodawca ma również obowiązek zapewnienia minimalnego tygodniowego odpoczynku. Minimalny tygodniowy odpoczynek pracownika powinien wynosić co najmniej 35 godzin. Minimalny tygodniowy odpoczynek może być zmniejszony do 24 godzin jedynie w sytuacji gdy pracownik zgodnie z ustalonym czasem pracy przechodzi na inną zmianę. Ponadto w miarę możliwości nieprzerwany tygodniowy odpoczynek pracownika powinien przypadać w niedzielę.

Konieczność przestrzegania przez pracodawców prawa do nieprzerwanej dobowej i tygodniowej przerwy w czasie pracy jest o tyle istotne, że zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego prawo pracownika do odpoczynku jest jego dobrem osobistym.  Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2011 r. (III PK 96/10), prawo pracownika do odpoczynku może być uznane za dobro osobiste, odrębne od zdrowia oraz prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.