Konsekwencje nie zapłacenia w terminie kary grzywny

12-09-2018
Kategoria: Prawo Karne

Grzywna jest najczęściej spotykaną formą kary stosowaną w przypadkach popełnienia drobnych występków. Na wysokość kary grzywny wpływa wiele czynników jednak takim podstawowym czynnikiem jakim kierują się sądy wymierzając karę grzywny jest kryterium dochodowe. Duży wpływ na wysokość kary grzywny ma również stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu oraz zachowanie się sprawcy po popełnieniu czynu zabronionego. Na mniejszą karę grzywny mogą zatem liczyć osoby ubogie oraz te które okazały skruchę i zrozumienie naganności swojego postępowania.

Termin na zapłacenie kary grzywny to zaledwie 30 dni. Warto jednak zapłacić ją w terminie ponieważ konsekwencje nie uregulowania grzywny na czas, mogą być naprawdę bardzo surowe. Osoba która nie zapłaciła kary grzywny w terminie 30 dni w najlepszym przypadku może się spodziewać  wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Znacznie gorsze konsekwencje spotkają skazanego w stosunku do którego egzekucja okaże się bezskuteczna. Sąd może bowiem zamienić skazanemu karę grzywny na prace społecznie użyteczne przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem w górę do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym

Prace społecznie użyteczne polegają często na pracy we wszelkiego rodzaju domach użyteczności publicznej lub na interwencyjnych pracach drogowych. Nie są to zatem prace lekkie. Jednak jeśli skazany nie wyrazi zgody na wykonywanie tego typu pracy Sąd zarządzi zamianę kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności. Zastępcza kara pozbawienia wolności zostanie również orzeczona gdy zamiany grzywny na prac społecznie użyteczne okaże się niecelowe lub niemożliwe. Sąd zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny. Kara zastępcza nie może jednak przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo. Natomiast jeśli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KARNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.