Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej

18-09-2018
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Dzień dobry, złożyłem do sądu, jako pełnomocnik moich rodziców, wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej. Po kilku tygodniach otrzymałem z sądu postanowienie o oddaleniu wniosku z powodu niezgodności treści żądania wpisu z treścią załączonych dokumentów. Chodzi o to, że żądanie wpisu dotyczyło wpisania jako współwłaścicieli na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej obojga rodziców, natomiast według załączonego do wniosku aktu własności ziemi właścicielem nieruchomości jest tylko tata (nabycie działki przez mojego tatę miało miejsce 10 lat przed zawarciem związku małżeńskiego z moją mamą). Ponadto, w okresie od złożenia wniosku do wydania postanowienia o jego oddaleniu zmarł mój tata. Wobec czego chciałbym otrzymać poradę w zakresie, jakiego dokumentu zabrakło we wniosku, który by stwierdzał małżeńską wspólność ustawową. Czy w tej sytuacji zasadna będzie skarga na postanowienie o oddaleniu wniosku i co ewentualnie powinno być jej podstawą, jeśli skarga byłaby bezcelowa. Czy należy się zwrot wniesionej opłaty i w jaki sposób mogę żądać zwrotu dokumentów złożonych wraz z wnioskiem, jeśli w sprawie obecnie procedowanego wniosku nie ma możliwości jego pozytywnego zakończenia. Czy z uwagi na śmierć taty powinien najpierw zostać przeprowadzony dział spadku przed ponownym złożeniem wniosku o założenie KW.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Sąd prawidłowo oddalił wniosek o założenie księgi wieczystej. W dniu złożenia wniosku Pana mama nie była bowiem właścicielem nieruchomości. Nieruchomość nie należała do majątku wspólnego rodziców lecz do majątku osobistego Pana ojca. Powyższy stan wynika z faktu, że ojciec nabył nieruchomość 10 lat przed zawarciem związku małżeńskiego, co sprawia że należał wyłącznie do majątku osobistego ojca.  W trakcie trwania małżeństwa ojciec nie przekazał udziału w gruncie Pana mamie. Nie była również podpisana umowa małżeńska rozszerzająca wspólność majątkową na tą nieruchomość. Dlatego Sąd zasadnie oddalił wniosek o założenie księgi wieczystej dla tego gruntu. Sąd nie oddaliłby wniosku o założenie księgi wieczystej w sytuacji gdyby dołączono do niego umowę małżeńską o rozszerzeniu wspólności majątkowej lub umowę darowizny udziału w tej nieruchomości.

Ponieważ Pana ojciec zmarł po złożeniu wniosku o założenie księgi wieczystej bezzasadne jest zaskarżanie postanowienia sądu. Z uwagi na to że z chwilą śmierci ojca zmienili się właściciele nieruchomości. Aktualnie właścicielami przedmiotowej nieruchomości jest Pan z mamą. Dlatego należy ponownie złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej dla tej nieruchomości. Jednak wcześniej trzeba dokonać stwierdzenia nabycia spadku w sądzie spadku lub poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Po złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku sąd spadku przeprowadza rozprawę na której bada kto jest spadkobiercą. Sąd spadku bada w szczególności, czy spadkodawca pozostawił testament oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Po ustaleniu kręgu osób będących spadkobiercami sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Państwo zaś po otrzymaniu takiego postanowienia będziecie mogli złożyć wniosek do sądu o założenie dla tej nieruchomości księgi wieczystej i wpisanie was jako współwłaścicieli gruntu.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.