Odszkodowanie za nienależycie wykonaną stronę internetową

03-10-2018
Kategoria: Prawo Konsumenckie

Witam. Piszę do Państwa w sprawie porady prawnej. Incydent który chcę wyjaśnić odbył się przez internet. Dokładniej była to umowa zarówno słowna, jak i pisemna lecz dość amatorsko i na szybko podpisana cyfrowo. Wysłana ze skanem jego dowodu obustronnie.. Umowa dotyczyła stworzenia strony sklepu internetowego. Na stworzenie tej strony potrzebne było 15.000 zł. Kwota ta została przelana do zleceniobiorcy, który od stycznia 2018 roku miał tworzyć taką stronę. Pisał on, że stronę taką stworzy w miesiąc lecz co dzień lub dwa jak pytałem jak postępy odpowiadał, że potrzebuje więcej czasu. Na umowie wstawił datę zakończenia jej na 30 lipca 2018 roku więc dopiero od tego momentu zacząłem zbierać dowody na jego oszustwo. Co się działo przez te pół roku pokrótce opisałem. Co dzień lub dwa pytałem jak postępy. Jego odpowiedzi później przeciągały się o kilka dni. Stronę stworzył na początku września pod groźbą zgłoszenia tej sprawy na policję, lecz strona ta odbiegał znacznie od norm i po prostu nie był zgodna z umową. Na tej cyfrowej umowie jest napisane, że zleceniobiorca miał stworzyć bezproblemową stronę co nie nastąpiło. Mam wszystkie jego zapewnienia co do cen. Co ile kosztuje przy tworzeniu strony oraz zapewnienia co do pewnego zarobku na takiej stronie. Tu zwrócę uwagę, że robiłem kilka takich stron z innymi zleceniobiorcami na niższych kwotach i nie zdarzyło mi się takie oszustwo.

Każda ze stron umowy cywilnoprawnej jaką jest wykonanie strony internetowej ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swojego zobowiązania. Pan jak zamawiający usługę zobowiązał się do zapłaty określonego wynagrodzenia i ze swojego zobowiązania wywiązał się w całości. Natomiast wykonujący stronę internetową zobowiązał się do stworzenia jej w ustalonym przez obie strony terminie. Przyjmujący zamówienie co prawda wykonał swoje zadanie jednak zrobił to po terminie i w sposób nienależyty. Przez co ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą kontraktową za nienależyte wykonanie zobowiązania Zgodnie z kodeksem cywilnym wykonawca strony internetowej zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi. Z przedstawionego przez Pana opisu wynika, że przyjmujący zamówienie nie wykonał swojego zobowiązania wyłącznie ze swojej winy zatem ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę.

Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie za normalne następstwa nienależytego wykonania strony internetowej. Takim następstwem będzie przede wszystkim kwota którą Pan zapłacił za wykonanie strony. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje również straty które Pan poniósł oraz korzyści które mógłby osiągnąć gdyby strona została wykonana prawidłowo. Naprawienie szkody może również nastąpić poprzez stworzenie zamówionej strony internetowej która będzie zgodna z umową. Jednak to do Pana należy wybór czy naprawienie szkody nastąpi przez przywrócenie stanu poprzedniego czy też przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty to Pana roszczenie będzie ograniczało się wyłącznie do świadczenia w pieniądzu.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KONSUMENCKIEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa konsumenckiego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.