Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

11-10-2018
Kategoria: Prawo Cywilne

Witam. W  marcu 2018 roku uczęszczałem do poradni psychiatrycznej w ramach NFZ. Moja psychiatra przepisała mi na pierwszym spotkaniu leki antydepresyjne. Natomiast na drugim około miesiąc później po wywiadzie ze mną stwierdziła, iż nie będzie mnie leczyć ponieważ: jestem innej wiary. Dała mi wybór.  Albo przyjmę jej wiarę albo ona przerywa leczenie. Przepisała bardzo silny lek uzależniający który powinno przyjmować się tylko pod kontrolą lekarza, po czym wykluczyła mnie z tej opieki lekarskiej. Złożyłem pisma ze skargą otrzymując odpowiedzi, iż moje skargi są zasadne i sprawa jest w toku. Ale ta sprawa jest w toku już wiele miesięcy a ja nie znam rezultatów. Czy dodatkowo mogę ubiegać się być może o jakieś odszkodowanie z powodu dyskryminacji, przerwania leczenia psychiatrycznego w trakcie brania leków, przepisania niebezpiecznej substancji bez kontroli lekarskiej narażając moje zdrowie jako osoby wymagającej już i tak pomocy psychiatry? Została mi zaproponowana zmiana lekarza w danym szpitalu jednak nie skorzystałem. Ta placówka nadszarpnęła moje zaufanie jak również nie miałbym zaufania do placówki, z której lekarza zaskarżam. Będę wdzięczny za odpowiedź.

Dyskryminacja na tle religijnym stanowi naruszenie Pana dóbr osobistych które zgodnie z kodeksem cywilnym są pod ochroną prawną. W związku z naruszeniem dobra osobistego jakim jest wolność wyznania przysługują Panu liczne uprawnienia. Przede wszystkim może Pan żądać zaniechania naruszania Pana dóbr osobistych. Ponieważ dobra osobiste już zostały naruszone może Pan również  żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia dokonała czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Czynność ta może polegać na przykład na złożeniu świadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Oprócz uprawnień polegających na zobowiązaniu do określonego zachowania posiada Pan również uprawnienia pieniężne. Może Pan bowiem zażądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Natomiast jeśli na skutek naruszenia dobra osobistego poniósł Pan również szkodę majątkową może Pan zażądać również odszkodowania.

Przepisy prawa cywilnego nie precyzują w jaki sposób należy wyliczyć wysokość zadośćuczynienia. Jednak zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przy ustalaniu wysokość zadośćuczynienia powinien być brany pod uwagę stopień cierpień fizycznych i psychicznych oraz ich intensywność i czas trwania. Jak bowiem słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lutego 2004 r., sygn. akt V CK 282/03, o rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien decydować w zasadzie rozmiar doznanej krzywdy. Niewymierny w pełni charakter tych okoliczności sprawia, że sąd przy ustalaniu rozmiaru krzywdy i tym samym wysokości zadośćuczynienia ma pewną swobodę. Ocena sądu w tym względzie powinna się opierać na całokształcie okoliczności sprawy, nie wyłączając takich czynników, jak np. wiek poszkodowanego i postawa sprawcy.

Należy również pamiętać, że oprócz odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarz psychiatrii ponosi również odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenia zasad etycznych wykonywanego zawodu. Zgodnie z Deklaracją Hawajską, która ustanawiała normy etyczne dla zawodu lekarza psychiatry, psychiatra powinien traktować pacjenta jak równoprawnego partnera. Relacja psychiatra pacjent w przebiegu leczenia musi się opierać na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Do obowiązków psychiatry należy dostarczanie pacjentowi pełnej informacji, aby umożliwić mu podejmowanie racjonalnych decyzji, zgodnych z jego preferencjami i indywidualnym systemem wartości.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.