Kobieta w ciąży nie może pracować w szkodliwych warunkach

16-10-2018
Kategoria: Prawo Rodzinne

Witam. Będąc w ciąży pracowałam w fabryce farb i lakierów. Naraziło mnie to na utratę zdrowia. Proszę o poradę prawną w tej sytuacji bo czuję się pokrzywdzona i chcę odszkodowania oraz zadośćuczynienia od pracodawcy za dopuszczenie mnie do pracy w tak ciężkich warunkach w sytuacji gdy byłam w ciąży.

Z opisu Pani sprawy wynika, że zawinił przede wszystkim pracodawca który  nie powinien dopuścić Pani do pracy w tak szkodliwych warunkach. To pracodawca ma wiedzę dotyczące tego z jakimi czynnikami szkodliwymi ma do czynienie pracownik pracujący na danym stanowisku pracy. Również na pracodawcy ciąży obowiązek posiadania wiedzy, że kobieta w ciąży nie może pracować na stanowisku w którym będzie narażona na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Pracodawca posiadając wiedzę, że kobieta zatrudniona na takim stanowisku zaszła w ciążę, powinien ją natychmiast przesunąć na inne stanowisko pracy w którym nie będzie ona narażona na działanie szkodliwych substancji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży   i kobiet karmiących dziecko piersią zawiera listę prac w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych które zakazane są dla kobiet w ciąży. Zgodnie z tym rozporządzeniem niedozwolone są prace w narażeniu na działanie następujących substancji i mieszanin:

a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),

b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),

c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

d) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370, H371) – niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy;

Zabronione są również prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,

b) leki cytostatyczne,

c) mangan,

d) syntetyczne estrogeny i progesterony,

e) tlenek węgla,

f) ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,

g) tęć i jej związki organiczne i nieorganiczne;

Pracodawca nie może również dopuścić, aby kobieta w ciąży wykonywała prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Jak również zabronione są prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Pani były pracodawca który dopuścił Panią do pracy w szkodliwych dla ciąży warunkach naraził się na odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W związku ze swoimi zaniedbaniami pracodawca będzie musiał również zapłacić Pani zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Ponieważ do zdarzenia doszło dwa i pół roku temu, musi się Pani spieszyć aby nie doszło do przedawnienia roszczenia odszkodowawczego. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.