Dzień powstania obowiązku wypłaty odprawy emerytalnej

20-11-2018
Kategoria: Prawo Pracy

Chciałabym się dowiedzieć kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną w przypadku nabycia prawa do emerytury z urzędu. Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę oraz pobiera świadczenie rentowe. Niedługo nabywa prawo do emerytury z racji osiągnięcia wieku emerytalnego i otrzyma to świadczenie z urzędu (nie musi składać wniosku o przyznanie świadczenia oraz rozwiązywać stosunku pracy). W związku z powyższym chciałabym się dowiedzieć kiedy powinna być mu wypłacona odprawa emerytalna, jeśli pracownik będzie kontynuował zatrudnienie po nabyciu prawa do emerytury i będzie pobierał z tego tytułu świadczenie emerytalne oraz wynagrodzenie za pracę? Pracownik nabył prawo do renty w 1975 r. i twierdzi, że nie otrzymał odprawy rentowej (być może w tym okresie jeszcze nie było obowiązku wypłaty odprawy rentowej). Proszę o pomoc.

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik uprawniony do nabycia renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, który rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, ma prawo ubiegać się o wypłatę odprawy pieniężnej. Wysokość odprawy nie jest uzależniona od stażu pracy danego pracownika i w każdym przypadku powinna być wypłacona w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa emerytalna oraz rentowa może być wypłacona tylko raz w życiu dlatego pracownik który otrzymał już odprawę nie może się ponownie starać o jej wypłatę. Odprawa pieniężna powinna być wypłacona z dniem rozwiązania umowy o pracę bez względu na to kiedy zostało wydane orzeczenie przyznające emeryturę lub rentę. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 508/97, roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później.

Natomiast w wyroku z dnia 2 marca 2010 r., sygn. akt II PK 239/09, Sąd Najwyższy słusznie uznał, że decydujące znaczenie dla nabycia prawa do odprawy emerytalnej lub rentowej ma przejście na emeryturę lub rentę połączone z definitywnym ustaniem stosunku pracy, czyli zmiana pracowniczego statusu prawnego na status emeryta lub rencisty przez pracownika, który w związku z ustaniem stosunku pracy korzysta z uzyskanych uprawnień emerytalnych lub rentowych. Przyczyna ustania lub rozwiązania przez pracownika stosunku pracy nie pozbawia prawa do przysługującej mu powszechnej i jednorazowej odprawy emerytalnej lub rentowej, skoro art. 921 § 1 K.p. uzależnia prawo do tej odprawy od przejścia na emeryturę lub rentę w związku z ustaniem stosunku pracy, bez względu na jego przyczynę.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.