Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z miejsca garażowego

18-01-2019
Kategoria: Prawo Cywilne

Jako właściciel wynająłem miejsce garażowe na podstawie standardowej umowy cywilnoprawnej. Okres obowiązywania umowy obejmował 1 rok i całość ceny została zapłacona z góry przez Wynajmującego. W okresie wynajmu płaciłem podatek zryczałtowany i na koniec roku kalendarzowego sporządzam deklarację PIT-28. Przed terminem zakończenia umowy podjąłem próbę kontaktu z Wynajmującym przez telefon komórkowy, w celu ustalenia dalszych planów Wynajmującego. Okazało się, iż telefon nie jest aktywny i nie ma możliwości kontaktu telefonicznego. Wysłałem list polecony na adres wskazany przez Wynajmującego, adres ten sprawdziłem z dowodem osobistym Wynajmującego i był zgodny. List nie został odebrany i otrzymałem zwrot z adnotacją, iż adresat nie odebrał przesyłki we wskazanym terminie. Pismo wysłałem raz jeszcze pocztą zwykłą na ten sam adres. Sprawdziłem miejsce garażowe, i ustaliłem, iż Wynajmujący przechowuje tam samochód. Zostawiłem na nim notatkę z prośbą o pilny kontakt. Ponieważ termin wygaśnięcia umowy dobiega końca a Wynajmujący pomimo kilku próśb o kontakt nie skontaktował się ze mną i nie zabrał samochodu zastanawiam się nad następującymi kwestiami. Czy zgodnie z prawem przysługuje mi dodatkowa opłata za okres od wygaśnięcia umowy do chwili odebrania motocykla? Czy mogę obciążyć Wynajmującego dodatkowymi kosztami administracyjnymi korespondencja, itp.? Czy w sytuacji braku kontaktu z Wynajmującym oraz otrzymania przedpłaty na poczet przyszłego wynajmu miejsca garażowego powinienem zabezpieczyć mienie Wynajmującego do momentu uregulowania przez niego należności lub do chwili rozliczenia się z kluczy i pilota do bramy? Czy sytuację wymienioną powyżej powinienem gdzieś zgłosić (np. na Policję). Chciałbym jak najszybciej wynająć miejsce garażowe, zatem potrzebuję ustalić aktualną sytuację prawną oraz możliwe kierunki działania. Co może mi pomóc w ustaleniu możliwych działań ? Jestem wdzięczny za każdą poradę w tej sprawie.

Ponieważ umowa najmu została przez Pana zawarta zaledwie na jeden rok, po upływie tego terminu nie można tej umowy uznać za zawartą na czas nieokreślony. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym wyłącznie najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć uznaje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony. Po upływie terminu do którego została zawarta umowa najemcę lokalu należy traktować jako samoistnego posiadacza w złej wierze. Natomiast Panu jako właścicielowi garażu należy się odszkodowanie za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym samoistny posiadacz w złej wierze jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy.

Oprócz obowiązku wypłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z garażu samoistny posiadacz będzie również odpowiedzialny za jego zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Ponadto będzie miał obowiązek zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.  Samoistny posiadacz w złej wierze będzie miał również obowiązek zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał.

Ustalając wysokość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z garażu powinien Pan kierować się przede wszystkim cenami rynkowymi jakie obowiązują w miejscu położenia przedmiotu najmu. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2000 r., sygn. akt IV CKN 5/2000 w sytuacji bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości posiadacz w złej wierze lub posiadacz w dobrej wierze, który dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy zobowiązany jest do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, zaś o wysokości należnego wynagrodzenia decydują stawki rynkowe za korzystanie z danego rodzaju rzeczy w miejscowych stosunkach.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.