Brak dowodów na popełnienie wykroczenia drogowego

04-02-2019
Kategoria: Prawo Karne

Dwa pojazdy mechaniczne prowadzone przez trzeźwych kierowców ma kolizję na drodze. Oba pojazdy jechały stosunkowo wolno. Nie ma żadnych świadków zdarzenia. Nie ma absolutnie żadnych śladów wskazujących na to, że wina jest po stronie któregokolwiek. Nie ma żadnych śladów na jezdni w postaci np. śladów hamowania. Policja po przyjeździe nie wskazuje winy żadnego z nich ze względu na to, że nie ma żadnych dowodów ani poszlak wskazujących winę któregokolwiek. Są następujące trzy logiczne możliwości. Jeden z uczestników zdarzenia popełnił błąd i z tego powodu doszło do kolizji. Obaj uczestnicy zdarzenia popełnili jakieś błędy. Jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie popełniłby błędu to nie doszłoby do kolizji. Pytania są następujące. Czy na podstawie powyższych danych w świetle obowiązującego prawa można jednego z kierowców uznać jednoznacznie pokrzywdzonym, a drugiego oskarżyć o spowodowanie kolizji bez żadnych dowodów ani poszlak? Czy na podstawie powyższych danych, śladów i faktów ( a właściwie ich braku) można wytoczyć jednemu z nich proces karny, nazwijmy to państwowy? Czy wg polskiego prawodawstwa można posadzić obywatela na ławie oskarżonych bez jakiegokolwiek dowodu lub poszlaki winy? Czy jeśli obywatel zostanie w Polsce postawiony absolutnie bezpodstawnie w stan oskarżenia. Czy wg polskiego prawa, jeśli są takie same dowody lub poszlaki winy obu (a właściwie ich brak) to czy obaj powinni być sprawiedliwie i równo traktowani?

Na podstawie powyższych danych z których wynika barak dowodów na winę któregokolwiek z kierowców nie można uznać jednego kierowcę sprawcą wykroczenia a drugiego pokrzywdzonym. Sprawa powinna być umorzona z powodu braku dowodów. W przypadku braku dowodów na winę jednego z kierowców oraz na obopólną winę dwóch kierowców powinno dojść do umorzenia postępowania  na podstawie art.. 5 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie bowiem z art. 5 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia wykroczenia

W przypadku braku dowodów na winę któregokolwiek z kierowców nie można złożyć do Sądu wniosku o ukaranie. Zgodnie z art. 57  § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie złożony przez organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego. Natomiast zgodnie z art. 57  § 2 pkt 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wniosek o ukaranie powinien zawierać wskazanie dowodów. W związku z powyższym bez wskazania dowodów nie ma możliwości wszczęcia postępowania sądowego o ukaranie.

Nie można oskarżyć o popełnienie wykroczenia osoby której nie można przypisać winy w czasie czynu. Zgodnie bowiem z art. 1  § 2 kodeksu wykroczeń nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Jeśli osoba zostanie postawione zupełnie bezpodstawnie w stan oskarżenia to jest to łamanie w/w przepisów oraz Konstytucji RP. Zgodnie bowiem z art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Zgodnie z zasadą równości obywatel wobec prawa wszyscy powinni być równo traktowani przez władze publiczne. W świetle art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KARNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.