Obowiązki obdarowanego wobec darczyńcy oraz jego rodziny

19-02-2019
Kategoria: Prawo Cywilne

Otrzymałem od rodziców gospodarstwo rolne wraz z ziemią. Ojciec zmarł w 2012 roku zaś mama jeszcze żyje. Po śmierci ojca większą cześć ziemi wraz z budynkami przekazałem darowizną na rzecz swoich sióstr. Jakie możliwości prawne mają moje siostry oraz mama na unieważnienie umowy przekazania gospodarstwa lub dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w tym względzie. Czy z uwagi na fakt otrzymania darowizny od mamy mam jakieś dodatkowe obowiązki.

Są trzy możliwości prawne które umożliwiają dochodzenie roszczeń od osoby która trzymała w darowiźnie nieruchomość. Jednak w mojej ocenie żadna z tych możliwości nie mogłaby być wykorzystana przeciwko Panu.

Pierwszą ewentualną możliwością prawną jest prawo do dochodzenia zachowku po ojcu. Jednak w dniu dzisiejszym prawo do zachowku po Państwa  ojcu uległo już przedawnieniu. Ojciec Pana zmarł bowiem w 2012 roku natomiast zachowek przedawnia się po 5 latach. Zgodnie z art. 1007 § 2. Kodeksu cywilnego roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub daro­wizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.

Drugą ewentualną możliwością prawną jest prawo do dochodzenia zachowku po matce. Jednak również w tym przypadku nie byłoby możliwości aby rodzeństwo skutecznie dochodziło swoich roszczeń wobec Pana ze względu na to, że zwolnił się Pan z odpowiedzialności przekazując dobrowolnie darowizny na rzecz Pana rodzeństwa. Zgodnie zaś z art. 1000 § 3. Kodeksu cywilnego obdarowany może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu darowizny.

Trzecią ostatnią możliwością prawną jest prawo do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności. Jednak tą możliwość również wykluczam ponieważ nie doszło z Pana strony do rażącej niewdzięczności wobec mamy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2000 r., sygn. akt I CKN 919/98: ,,niewdzięczne będzie każde zachowanie obdarowanego, niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę, przy czym aby zostało uznane za ,,rażąco niewdzięczne”, musi cechować je znaczne nasilenie złej woli skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej. Dlatego pod pojęcie ,,rażącej niewdzięczności” podpadają przede wszystkim przestępstwa skierowane przeciwko życiu, zdrowi, czci i godności osobistej, a wreszcie przeciwko majątku darczyńcy. Zatem musiałby się Pan dopuścić czynu przestępnego wobec mamy, aby sąd mógł uznać rażącą niewdzięczność i zobowiązać Pana do zwrotu nieruchomości.

Prawo cywilne nie nakładę na osobę obdarowaną żadnych szczególnych obowiązków względem darczyńcy. Zatem wszelkie Pana obowiązki wobec mamy nie wynikają z faktu otrzymania darowizny lecz z faktu bycia synem.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.