Dzierżawca ma prawo do dotacji z Unii Europejskiej

21-02-2019
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Szanowni Państwo! Posiadam gospodarstwo rolne w małej wsi. Przekazałam je w 10 letniej umowie dzierżawy w związku z moim przejściem na emeryturę rolniczą. W skład przekazanej ziemi wchodzi  5 hektarów łąki,. Współwłaścicielem po 1/2 jest mój stryj., który imiennie występował o dopłaty podstawowe oraz o dopłatę na ochronę siedlisk lęgowych ginących gatunków ptaków. W rozliczeniu zabierał plon trawy z mojej połowy, ponieważ ja jako samotna osoba zajmowałam się tylko produkcją roślinną oraz "połowę dopłat" według jego wyliczenia. Od momentu przekazania gospodarstwa dzierżawcy nie uznał jej za osobę przejmującą moją część współwłasności, pomimo, że o tym został powiadomiony, ale także ze mną "rozliczał się", jak się okazało w niepełnej kwocie: Zupełnie nie dał połowy dopłat do siedlisk, twierdząc, że ja nie mam do tego prawa, bo to on kosił łąkę w określony sposób, czyli kawałek pozostawiał dla ptaków. Zaznaczam, że od czasu dzierżawy kosi dzierżawca. Uważam że stryj powinien zwracać połowę dopłat dla dzierżawcy, ponieważ teraz mój udział przeszedł na dzierżawcę, jest wykorzystywany do karmienia krów. Uprzejmie proszę o wyrażenie opinii w tej sprawie, czy ja mam rację, a jeśli tak, jakie powinnam podjąć kroki prawne aby zażegnać powstały konflikt?

Jako współwłaścicielka łąki miała Pani prawo do korzystania z niej oraz pobierania pożytków w stosunku odpowiadającym wysokości Pani udziału. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów. W takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Natomiast z dniem wydzierżawienia łąki przekazała Pani prawo do pobierania pożytków na dzierżawcę. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

W świetle prawa cywilnego dotacje są również pożytkami uzyskiwanymi z łąki. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Natomiast pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków.

W związku z powyższym Pani stryj nie miał prawa pobierać dotacji z części wydzierżawionej przez Panią innej osobie. Dotacje jako dochody stanowią bowiem pożytki cywilne uzyskiwane z łąki której jest Pani współwłaścicielką i powinny być w całości przekazane na rzecz dzierżawcy.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.