Rozłożenie na raty spłaty mieszkania zasądzonej przez sąd

27-02-2019
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Dzień dobry. Proszę o poradę albo pokierowanie mnie co najlepiej prawnie mam zrobić w sprawie którą niżej opisze. Sprawa tyczy się spadku po zmarłej mojej mamie i ojczymie. W lipcu 2013 odbyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku i co się okazało ku mojemu zaskoczeniu zostałem współwłaścicielem mieszkania. Sąd niestety nie mógł uznać napisanego odręcznie testamentu , ponieważ znajdowały się tam dwa podpisy co podobno nie jest zgodne z prawem a była to ostatnia wola zmarłych abym w całości odziedziczył mieszkanie. Sąd podzielił to w taki sposób : jedna połowa mieszkania jest całkowicie mi przyznana bo na to był sporządzony testament u notariusza i to jest część po mojej mamie. Druga polowa mieszkania została podzielona na 5 osób czyli żona zmarłego (moja mama) ja (syn) i Pani X (córka z innego małżeństwa) po 1/4 części każdy z nas oraz dwóch panów (wnukowie) po 1/8 części każdy z nich. W 2014 udało mi się porozumieć z wymienioną wyżej Panią X i ona w formie umowy darowizny przed notariuszem podarowała mi swoje 2/16 części udziałów. Ta sprawa zakończyła się pozytywnie. Natomiast sprawa wnuków jest nie rozstrzygnięta. Chciałbym złożyć wniosek o zniesienie współwłasności i o roszczenie kosztów, ponieważ oni nic nie dokładali się do tego mieszkania a mamy już 2019. Niestety w ich przypadku nie mogę się porozumieć bo oni zadają sporej sumy pieniędzy a ja nie jestem w stanie ich od razu spłacić. Zanim złożę wniosek o zniesienie współwłasności to mam trochę pytań . Co w takim przypadku będzie najlepszym rozwiązaniem? Jeśli ja do Urzędu Skarbowego w 2017 roku podałem wartość mieszkania 200tys. bez rzeczoznawcy czy teraz będzie mi taka osoba potrzebna? I jaką kwotę sąd może nakazać do spłaty tego Pana? A jeśli chodzi o roszczenie kosztów to jakie dokumenty muszę posiadać? Czy sąd przyzna mi spłatę na raty i jaki może być maksymalny czas na spłatę? Czy ja we wniosku mogę ustalić ile chciałbym im zapłacić za udziały ale gdy ta kwota będzie mniejsza to sad to odrzuci lub nie weźmie pod uwagę? Z góry dziękuje za pomoc i pokierowanie mnie w dobrym kierunku.

Zniesienie współwłasności jest w opisanym przez Pana przypadku konieczne. Znieść współwłasność można składając do sądu wniosek o dział spadku w taki sposób aby Panu została przyznana własność mieszkania z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli. Niestety wartość mieszkania będzie musiała być ponownie oszacowana, bowiem podana przez Pana do Urzędu Skarbowego nie będzie wiążąca dla sądu. Dla Sądu znaczenie będzie miała wyłącznie wartość podana przez biegłego rzeczoznawcę sądowego.

Istnieje możliwość rozłożenia na raty zasądzone przez Sąd spłaty. Zgodnie bowiem z art. 320 kpc w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w wyrok z dnia 20 lipca 2018 r.  Sygn. akt V ACa 1384/17 wskazał, że zastosowanie art. 320 k.p.c. jest możliwe „w szczególnie uzasadnionych wypadkach", czyli takich, które ponadprzeciętnie lub w sposób nadzwyczajny uzasadniają albo nawet nakazują zmodyfikowanie skutków wymagalności dochodzonego roszczenia. Ocena tych wypadków należy do sądu, nie jest jednak oceną dowolną; musi być poprzedzona niezbędnymi ustaleniami oraz wsparta przekonującym wywodem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2015 r., II CSK 409/14). Z możliwości rozłożenia zasądzonego świadczenia na raty sąd korzysta wówczas, gdy z okoliczności sprawy wynika, że rozłożenie świadczenia na raty umożliwi zobowiązanemu wywiązanie się z zobowiązania w możliwym do przyjęcia przez wierzyciela terminie. Uwzględnienie wniosku dłużnika jest racjonalne, gdy dłużnik wykaże, że dysponować będzie środkami umożliwiającymi wykonanie tak zmodyfikowanego obowiązku w sposób odczuwalny ekonomicznie przez wierzyciela. W przeciwnym razie bowiem ani on sam nie odczuje ulgi, ani wierzyciel nie zostanie należycie zaspokojony, a wszystko zakończy się i tak postępowaniem egzekucyjnym. Może mieć znaczenie charakter prowadzonej przez dłużnika działalności (przykładowo w postaci świadczenia usług przez placówki medyczne publicznej służby zdrowia) z tym, że za jedynie przesądzającą o wypełnieniu normy art. 320 k.p.c. nie może być uznana przesłanka w postaci złej kondycji finansowej podmiotu gospodarczego i niepowodzeń w tej działalności, w szczególności ponoszenie strat. Zatem dla zastosowania szczególnego rodzaju dobrodziejstwa dla dłużnika, jakim jest rozłożenie świadczenia na raty, nie jest wystarczająca trudna jego sytuacja materialna, uwzględnić bowiem należy także interes wierzyciela, którego takie orzeczenie pozbawiłoby części odsetek, a także inne towarzyszące okoliczności, w tym te dotyczące źródła zobowiązania i postępowania stron.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.