Zasady ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej przez nauczyciela

28-02-2019
Kategoria: Prawo Pracy

Dzień dobry. Proszę o informacje, jaką odpowiedzialność za podejmowane decyzje ponosi nauczyciel? Moja sytuacja wskazuje na rażące braki w kompetencjach n-la, który prowadził w ostatniej klasie LO matematykę i popełnił szereg błędów, które ostatecznie spowodowały, że nie dopuścił mnie do matury z matematyki. Podczas rozmowy z moja mamą jeszcze przed tą decyzja pani wicedyrektor tłumaczyła się, że szkoła nie mogła znaleźć odpowiedniego nauczyciela i zatrudniła na to stanowisko pana informatyka, który wprawdzie podobno miał uprawnienia do prowadzenia przedmiotu matematyka, ale nie nauczył klasy niczego! Podobna sytuacja miała miejsce, gdy wreszcie (po interwencji w kuratorium) pan dyrektor zechciał spotkać się z mamą. Część z czasu, który poświęcił dyrektor mojej mamie przeznaczył na tłumaczenie się z podjęcia niewłaściwej decyzji dotyczącej zatrudnienia tego pana (mówił, że uruchomił kilkanaście kontaktów i nikt nie chciał podjąć pracy za nauczyciela, który poszedł na zwolnienie, czyli przyjął najgorszego z możliwych, który to zdecydował, że nie dopuści mnie do matury. Ów, pan podjął też nie wiadomo dlaczego decyzję o dopuszczeniu do matury kilku słabszych ode mnie uczniów. Po interwencji mamy w kuratorium pisałem egzamin weryfikujący, który układał ów pan od matematyki i sprawdził mi błędnie. Podczas tego sprawdzianu jego zachowanie miało na celu zdenerwowanie mnie. Pan insynuował, że nie oddałem jeszcze podpisanego kalkulatora na maturę, zaglądał mi przez ramię do sprawdzianu. Zdarzały się podczas roku szkolnego sytuacje, że liczyłem na sprawdzianie zadanie, które ów pan poprawiał mi zupełnie inaczej niż nauczyciel z którym miałem korepetycje z wieloletnim stażem pracy na politechnice i szkołach niższego szczebla. Jestem skołowany i przypuszczam, że ów pan popełniał inne błędy w sprawdzaniu i ocenianiu sprawdzianów, na podstawie których nie dopuścił mnie do matury. Okazuje się, że ten nauczyciel ma przygotować dla mnie sprawdzian poprawkowy. Jedyne co uzyskałem, to wyłączenie tego pana z egzaminu poprawkowego. Nie mogę się zgodzić, że taki nauczyciel decyduje o mojej przyszłości i nie ponosi żadnych konsekwencji swojego postępowania, a dodatkowo jest opłacany za swoją chałturę z budżetu państwa. Co mogę zrobić, aby dochodzić zadośćuczynienia za stracony rok i krzywdy moralne, nie tylko moje, ale moich najbliższych również?

Każdy nauczyciel ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za nienależyte wykonywanie swoich obowiązków. Zatem aby dowiedzieć się kiedy dokładnie nauczyciel może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej należy w pierwszej kolejności poznać obowiązki nauczyciela. Pierwszym podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły. Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do tego aby wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego oraz doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. Nauczyciel ma również obowiązek kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, a także dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

W sytuacji gdy nauczyciel dopuści się rażącego naruszenia jednego ze swoich podstawowych obowiązków, może zostać ukarany karą dyscyplinarną. Karami dyscyplinarnymi którymi może być ukarany nauczyciel są takie kary jak nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania oraz wydalenie z zawodu nauczyciela. Podmiotem uprawnionym do ukarania nauczyciela karą dyscyplinarną jest komisja dyscyplinarną w skład której wchodzą inni nauczyciele posiadający stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego oraz co najmniej pięcioletni staż pracy.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.