Odpowiedzialność za złośliwe wszczęcie postępowania egzekucyjnego

05-03-2019
Kategoria: Prawo Finansowe

Witam Prośba o poradę dotyczy postępowania komorniczego, które jest prowadzone w celu ściągnięcia zwrotu kosztów sądowych (w zasadzie koszty sadowe i koszty egzekucyjne zostały spłacone w dniu doręczenia pisma od komornika). Sprawa jest o tyle irytująca, iż wierzycielka po uprawomocnieniu się wyroku dwa razy odmówiła mi podania danych do przelewu bankowego w/w kosztów. Twierdząc, że mam iść do sadu i tam się dowiem. W Sądzie otrzymałem informację, że mam na własną rękę kontaktować się z powódką w celu spłaty kosztów (co w ogóle jest sprawą nielogiczną gdyż nie chcę mieć nic wspólnego z tą kobietą aby nie posądziła mnie o np. nękanie czy może pobicie). Przeciwko tej Pani toczy się dodatkowo sprawa o wykroczenie drogowe zgłoszone jeszcze przed rozpoczęciem sprawy, którą przegrałem w kwietniu (sprawa dotyczyła zniewagi). Wyrok nakazujący zwrotu kosztów sądowych uprawomocnił się na początku grudnia 2018 r. a następnie odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko tej Pani. Więc niejako w mojej ocenie złośliwie i celowo nie przekazując mi informacji o nr konta na które mam przelać koszty skierowała sprawę do komornika, który oczywiście wskazał swój numer konta bankowego i doliczył swoje koszty egzekucyjne. Jak miałem przekazać pieniądze tej Pani skoro nie przekazała mi danych do przelewu i jak domagać się ewentualnego zwrotu kosztów egzekucyjnych. Dodam, że w związku z przegraną sprawą została również zasądzona grzywna, która została spłacona w dniu otrzymania wezwania i tak też by było gdybym posiadał dane do przelewu tej Pani. W mojej ocenie teraz padłem ofiarą złośliwości tej kobiety, która celowo doprowadziła do tego postępowania komorniczego abym poniósł jeszcze większe koszty. Jak się bronić przed takim zachowaniem. Wiem, że obowiązek poproszenia o dane spoczywał na mnie ale co jeśli wierzycielka odmawiała podania takich danych.

Wierzyciel który złośliwie nie informuje swojego dłużnika o danych do zapłaty należnej mu kwoto tylko po to by następnie złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje bezprawne działanie. Zgodnie bowiem z art. 415 kodeksu cywilnego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność odszkodowawcza deliktowa jest uzależniona od spełnienia szeregu przesłanek. Jednakże w mojej ocenie wszystkie przesłanki uprawniające Pana do wystąpienia z roszczeniem zapłaty odszkodowania zostały w tym przypadku spełnione. Pierwszą przesłanką jak musi zostać spełniona jest co najmniej nieumyślna wina sprawcy szkody. W tym konkretnym przypadku mamy jednak do czynienia z winą umyślną Pana znajomej. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że jej zamiarem było wyrządzenie szkody polegającej na spowodowaniu dodatkowych kosztów egzekucyjnych.

Drugą przesłanką jaka musi zostać spełniona do wystąpienia odpowiedzialności odszkodowawczej jest bezprawność działania. Zachowanie polegające na umyślnym nie podaniu danych do zapłaty długu tylko po to by następnie złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest działaniem bezprawnym. Kolejną przesłanką która w mojej ocenie również została spełniona jest związek przyczynowo skutkowy pomiędzy zaniechaniem Pana znajomej a szkodą. Gdyby nie zatajenie danych do spłaty zadłużenia, dokonałby Pan wpłaty na czas i nie byłoby konieczności składania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zatem wystąpił związek przyczynowo skutkowy pomiędzy zaniechaniem Pana znajomej a szkodę. W związku z powyższym może Pan wystąpić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania.

Należne Panu odszkodowanie powinno pokrywać rzeczywistą szkodę oraz utracone korzyści. Zgodnie bowiem z art. 361 kodeksu cywilnego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.