Przekazanie w formie darowizny udziału w spadku

14-03-2019
Kategoria: Porady dnia

Razem z rodzeństwem otrzymałem spadek po rodzicach gospodarstwo rolne z siedliskiem. Obecnie została nas trójka, reszta nie żyje. Nie przekazali swoich praw dzieciom. Podziału nie było i niewielkie są szanse na to w przyszłości. Tylko ja jestem zameldowany w siedlisku, w domu, który sam zbudowałem. Mam na to świadków i dokumenty założenia instalacji wodnej. Domu, w którym się wychowaliśmy już nie ma bo został rozebrany z powodu złego stanu. Chciałbym to swoje prawo do spadku komuś przekazać i co najważniejsze, żeby ta osoba mogła mieszkać w tym domu. Bracia nie zgadzają się na meldunek, pomimo że nigdy nie interesowali się spadkiem i nie płacą podatku rolnego za swoje części wynikające z otrzymanego prawa do spadku. Za wszystkich płacę ja można powiedzieć zmuszony przez Urząd Gminy. Co mam zrobić, aby przekazać to swoje prawo i aby osoba przeze mnie obdarowana miała prawo mieszkać w tym domu, aby stała się jego właścicielką. Dzieci zmarłych braci uprzykrzają mi życie. Chciałbym się od tych współspadkobierców uwolnić. Zależy mi tylko na tym domu z podwórkiem. Proszę o pomoc.

Jako współwłaściciel nieruchomości ma Pan prawo, aby w każdym momencie przekazać w formie darowizny swój udział na innego członka rodziny. Przekazanie udziału w nieruchomości nie wymaga zgody pozostałych współwłaścicieli i co najważniejsze pozostali współwłaściciele nie muszą uczestniczyć w tej czynności prawnej. Zgodnie z kodeksem cywilnym każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. W związku z powyższym osoba przez Pana obdarowana będzie miała prawo do korzystania z nieruchomości której będzie współwłaścicielem. Natomiast jeśli pozostali współwłaściciele będą jej utrudniali współkorzystanie ze współwłasności, osoba obdarowana będzie miała prawo zwrócić się do Sądu z żądaniem wydania nieruchomości do korzystania.

Ponieważ korzysta Pan z nieruchomości płaci podatek rolny warto byłoby się zastanowić nad złożeniem wniosku o zasiedzenie udziałów w nieruchomości. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym  posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Istnieje również możliwość zasiedzenia udziałów w nieruchomości. Dlatego jeśli korzysta Pan z nieruchomości jako samoistny posiadacz przez co najmniej trzydzieści lat istnieją podstawy prawne do złożenia wniosku o zasiedzenie nieruchomości. W postanowieniu z dnia 29 czerwca 2010 r., (III CSK 300/09) Sąd Najwyższy uznał, że nawet fakt posiadania nieruchomości i zarządzania nią jak właściciel bez sprzeciwu pozostałych współwłaścicieli nie jest wystarczający do wykazania przesłanek zasiedzenia udziału innego współwłaściciela w tej nieruchomości. Z praktyki orzeczniczej wynika, że o rozszerzeniu posiadania samoistnego na udziały pozostałych współwłaścicieli może świadczyć dokonywanie takich czynności, jak podejmowanie samodzielnych decyzji o znaczących remontach i zmianach w przedmiocie współwłasności, czy zatrzymywanie dla siebie dochodów, jakie nieruchomość ta przynosi.

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt