Obowiązek zapłaty czynszu za okres niekorzystania z mieszkania

28-03-2019
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Witam, piszę ponieważ mam pewne wątpliwości. Otóż w listopadzie 2017 roku wynajęłam mieszkanie pewnej rodzinie, gdyż wyjechałam do Włoch. Umowa najmu była na rok, po czym została przedłużona do listopada br. Ale niestety z przyczyn losowych wracam do kraju i złożyłam wypowiedzenie (pod koniec kwietnia) tej ze umowy i Pani miała czas do końca lipca tego roku. Przyjęła wypowiedzenie. W naszej umowie najmu jest zawarte że jedna jak i druga strona mamy miesięczny okres wypowiedzenia, ale moja dobra wola i wręczyłam to wypowiedzenie wcześniej. Umowa miała obowiązywać do końca maja br. Pani napisała mi wiadomość na messengerze że z dniem 1 marca opuszcza lokal. I tu brzmi moje pytanie. Czy w takiej sytuacji ( bez podpisania wypowiedzenia, bez oddania mi kluczy do mieszkania) ta Pani ma obowiązek płacić czynsz do momentu, gdy podpisze rozwiązanie i odda mi klucze? Bo właśnie dziś jest już po terminie płatności i nie wiem czy mam się upomnieć o zapłatę. Proszę o jak najszybszą odpowiedz.

Umowa najmu zawarta na czas określony może być wypowiedziana z zachowaniem okresu wypowiedzenie tylko jeśli sama umowa przewiduje taką możliwość. Jeżeli natomiast w umowie nie ma klauzuli umożliwiającej wcześniejsze jej wypowiedzenie to umowa ta wygasa dopiero z dniem do którego została zawarta. Oczywiście umowę najmu zawartą na czas określony jak każdą inną umowę cywilnoprawną da się rozwiązać za porozumieniem stron. Jednak zgodnie z prawem cywilnym do rozwiązania umowy zawartej w formie pisemnej musi być zachowana również forma pisemna. Zgodnie z art. 77 kodeksu cywilnego jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę. Podobnie jest w przypadku zawarcia umowy w formie szczególnej jaką jest forma aktu notarialnego. Rozwiązanie takiej umowy za zgodą obu stron wymaga zachowania takiej formy jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

Do uznania, że umowa została zawarta w formie pisemnej należy sporządzić dokument obejmujący treść oświadczenia woli a następnie go własnoręcznie podpisać. Następnie strony muszą się wymienić dokumentami obejmującymi treść ich oświadczeń woli podpisanymi przez każdą ze stron. Jeśli taki dokument nie został przez Państwa sporządzony i podpisany oznacza to, że nie doszło do rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron. W związku z powyższym może Pani się domagać zapłaty za miesiące obejmujące czas trwania umowy w których mieszkanie pozostawało do dyspozycji wynajmującego. Natomiast jeśli Pani wezwania do zapłaty nie przyniosą żadnego skutku, powinna Pani skierować do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego przedsądowe wezwanie do zapłaty.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.