Odszkodowanie za wcześniejsze zerwanie umowy najmu

21-06-2019
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Dzień dobry. Prowadzę jednoosobową firmę. Wynajęłam lokal za pośrednictwem Agencji Nieruchomości w celu prowadzenia firmy. Lokal ma wiele wad, o których nie zostałam poinformowana. Posiadał wadliwą instalację elektryczną, która wg. opinii elektryków była bardzo niebezpieczna. Jej użytkowanie na pewno spowodowałoby porażenie prądem i zniszczenie bardzo drogiego sprzętu na którym pracuję. Wady wykryłam ja. Właściciel po mojej interwencji położył nową instalację elektryczną, jednak nie doprowadził lokalu do stanu pierwotnego. W chwili wynajmu, zawarłam z właścicielem umowę, że nieco odświeżymy lokal we własnym zakresie, a on zwróci mi za materiały. Jednak remont lokalu po założeniu instalacji elektrycznej, to coś zupełnie innego. Wykute tynki, bałagan, kurz etc. Właściciel nie zainteresował się tym problemem. Uznał chyba, ze to nie jego sprawa. Ze zwrotem za zakup materiałów, też był problem, bo zażądał ode mnie wystawienia refaktur. Przedłożone przeze mnie kopie faktur nie były dość dobrą podstawą do zwrotu kosztów. W lokalu jak się okazało jest  bardzo zimno, pomimo że jest c.o. Nie można uzyskać temperatury większej niż 15 stopni. Przyczyną jak się okazało jest brak izolacji na jednej ze ścian. Właściciel zapomniał poinformować mnie, że lokal wcześniej wyposażony był w piecyk, w którym palono drewnem. Po piecyku była jedynie dziura w kominie i porozbijana terakota. Ponieważ pracuję z tkaninami, więc nie zdecydowałabym się na ten lokal gdybym wiedziała, ze wymaga dogrzewania tego typu piecykiem. Ponadto lokal nie posiada wodomierzy, a powinien je mieć zgodnie z umową. Zaproponowałam w związku z tą całą sytuacją obniżenie kosztów najmu o połowę, bo lokal w ponad 50% nie nadaje się do użytku w okresie zimowym. Natomiast w sezonie letnim zaproponowałam docieplenie budynku lub montaż większej ilości grzejników. W efekcie właściciel zareagował wypowiedzeniem mi umowy najmu bez podania jakiegokolwiek uzasadnienia. Po tym na co mnie narażono (mogłam tam stracić życie lub ktoś z moich bliskich lub klient) , po tym jak wyremontowałam lokal - otrzymuję wypowiedzenie.  Moja firma ponosi w związku z tym mnóstwo strat, bo ja prowadzę firmę jednoosobową i mam terminowe zamówienia. Wiele spraw związanych z funkcjonowaniem firmy muszę zmienić - pozawierane umowy na prąd, gaz, telefon, ewidencja, US i wiele innych, których nie sposób tu wymienić, to wszystko są moje straty. Nie mogę spokojnie pracować, bo dopiero skończyłam remont (połowa listopada) a z końcem grudnia otrzymałam wypowiedzenie. Zamiast zajść się swoją pracą, muszę szukać lokalu i znowu się przeprowadzać. W związku z powyższym, proszę o poradę, co powinnam zrobić?  Czuję się oszukana zarówno przez agencję nieruchomości oraz przez właściciela, który poza butą, arogancją i histerią - nie przejawia żadnej innych ludzkich zachowani.  Czy wniesienie sprawy do sądu jest w tej sytuacji uzasadnione? A może inne rozwiązanie? Sytuacja opisana przeze mnie wymaga dodatkowych wyjaśnień , ale wydaje mi się, że choć pewnie emocjonalnie i chaotycznie - nakreśliłam zasadniczy problem. Będę bardzo wdzięczna za pomoc w rozwiązaniu tej sprawy.

Roszczenia które Pani przysługują w związku z wynajmowanym lokalem, są w dużej mierze uzależnione od tego czy wypowiedzenie dane przez właściciela lokalu było zgodne z umową oraz obowiązującym prawem lokalowym. Jeśli wypowiedzenie umowy najmu lokalu było zgodne umową oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi może się Pani starać jedynie o zwrot kosztów jakie poniosła w związku z wymianą niektórych elementów wyposażenia.  Natomiast jeśli wypowiedzenie umowy najmu było niezgodne z umową może się Pani domagać zwrotu wszelkich strat jakie Pani poniosła w związku z umowa najmu lokalu.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego. Jeżeli zaś najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę wyłącznie gdy nie naruszy to substancji lokalu. Wynajmujący może również ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

Jeżeli wynajmujący wypowiedział umowę niezgodnie z jej treść lub wbrew obowiązującym przepisom prawa lokalowego, jest zobowiązany do naprawienia szkody wywołanej nienależytym wykonaniem swojego zobowiązania umownego. To w jaki sposób zostanie  naprawiona szkoda zależałoby już wyłącznie od Pani decyzji. Może Pani bowiem żądać albo przywrócenia stanu zgodnego z prawem albo zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej. Prawo do roszczenia o zapłatę odszkodowania wynika z art. 471 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.