Kontynuowanie urlopu wychowawczego przez drugiego rodzica

01-07-2019
Kategoria: Prawo Pracy

Przebywam na urlopie wychowawczym na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności syna, który będzie trwał 15 miesięcy. Po zakończeniu mojego urlopu, na urlop wychowawczy przejdzie moja pracująca aktualnie na pół etatu żona. Weźmie urlop także na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności syna. Ja natomiast rozwiążę z moim pracodawcą umowę o pracę za porozumieniem stron, gdyż planuję zająć się inną działalnością zawodową. Na jaki okres, maksymalnie, może wziąć urlop wychowawczy moja żona? Jakie dokumenty powinna złożyć żona aby otrzymać urlop wychowawczy?

Pana żona ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem jeśli była zatrudniona na umowę o pracę przez co najmniej 6 miesięcy. Oczywiście poprzednie okresy zatrudnienia Pana żony są wliczane do tego sześciomiesięcznego okresu. Wymiar urlopu wychowawczego do którego macie Państwo prawo wynosi 36 miesięcy plus dodatkowe 36 miesięcy na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. Urlop wychowawczy może być przez was wykorzystany do ukończenia przez wasze dziecko 18 roku życia. Prawo do wykorzystania urlopu do 18 roku życia dziecka  w łącznym wymiarze 72 miesięcy wynika z faktu, że z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wasze dziecko wymaga osobistej opieki rodzica.

Urlop wychowawczy w wymiarze 72 miesięcy  przysługuje łącznie obojgu rodzicom, dlatego jeśli wykorzystał Pan już 15 miesięcy przysługuje wam jeszcze 57 miesięcy urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy zostanie udzielony Pana żonie na jej pisemny wniosek złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a rozporządzenie w sprawie wniosków o udzielenie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien zawierać

1) imię i nazwisko pracownika;

2) imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko;

4) wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;

5) określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Natomiast do wniosku powinno być dołączone:

1) oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi części urlopu rodzicielskiego, ze wskazaniem liczby części urlopu wykorzystanych w taki sposób;

2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem; oświadczenie nie jest wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;

3) kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.