Zasady wyliczania wysokości zasiłku macierzyńskiego

02-07-2019
Kategoria: Prawo Pracy

Chciałabym uzyskać informację w sprawie naliczania zasiłku macierzyńskiego. Pracuję jako kierownik dużej firmy i moje wynagrodzenie składa się z 3 części: płaca zasadnicza, premia motywacyjna, premia zadaniowa. Wszystkie powyższe składniki określone są w umowie o pracę jako części składowe wynagrodzenia. W kadrach firmy gdzie jestem zatrudniona uzyskałam informacje, że zasiłek macierzyński naliczany jest na zasadach  zasiłku chorobowego. Składka zdrowotna do ZUS odprowadzana jest od wszystkich składników wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% wynagrodzenia wypłacane jest pracownikowi od płacy zasadniczej oraz premii motywacyjnej. Natomiast premia zadaniowa wypłacana jest w okresie choroby w 100%  - niezależnie od ilości dni przebywania na zwolnieniu. Zachowanie prawa do tej części wynagrodzenia w okresach chorobowego nie zostało określone przez pracodawcę żadnymi szczególnymi przepisami. Nie mam również pewności czy premia zadaniowa nie jest pomniejszana w trakcie chorobowego. Jestem obecnie w 7 miesiącu ciąży. Kiedy zaczęłam dociekać jak ten temat będzie wyglądał w moim przypadku okazało się, że zakład pracy stoi na stanowisku, że ZUS wypłaca mi zasiłek macierzyński od podstawy wynagrodzenia natomiast Zakład pracy do premii zadaniowej która realizowana będzie podczas mojego pobytu na urlopie macierzyńskim. Trzeba z góry założyć, że pracownik nie może wyrobić premii podczas swojej nieobecności. Warunkiem wypłaty premii zadaniowej jest spełnienie progów sprzedażowych. Co więcej pracodawca  zmienia za miesiąc umowę o pracę i dodaje zapis, że premia zadaniowa będzie pomniejszana proporcjonalnie do okresu przebywania na chorobowym, co wyklucza wypłacanie przez Zakład premii po podpisaniu niemniejszej umowy o pracę. W tym wypadku powinien wypłacać ja ZUS. Z tego wynika, że do obliczenia zasiłku macierzyńskiego zakład pracy na druku Z3 nie poda wartości premii zadaniowej  natomiast sprytnie chce się wykręcić z obowiązku jej wypłacenia.  Zadziwiło mnie, że odprowadzając składki zdrowotne od całości wynagrodzenia nie będę mogła skorzystać z zasiłku macierzyńskiego wypłacanego z ZUS. Odnoszę wrażenie że zostały popełnione jakieś błędy lub barak precyzji w interpretacji przepisów lub zapisów w umowie o pracę  w kadrach firmy zatrudniającej mnie. Bardzo proszę o pomoc. Chciałabym wiedzieć jak zasiłek macierzyński.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany w wysokości 80 % lub 100 % podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Wysokość procentowa zasiłku macierzyńskiego jest natomiast uzależniona od decyzji pracownika. Pracownik może bowiem skorzystać z zasiłku macierzyńskiego  w wysokości 100 % podstawy wymiaru zasiłku, wtedy będzie pobierał zasiłek rodzicielski w wysokości 60 % podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast jeśli pracownik zdecyduje się na pobieranie zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80 % podstawy wymiaru, to zasiłek rodzicielski będzie mu również przysługiwał w takiej wysokości. Do ustalenia wysokości zasiłku macierzyńskiego należy zatem w pierwszej kolejności ustalić wysokość podstawy wymiaru zasiłku. Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych.

W przypadku zaś gdy rozpocznie Pani urlop macierzyński przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego będzie stanowiło:

  1. wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości;
  2. wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby 1 dzień;
  3. kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.