Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa

22-01-2015
Kategoria: Prawo Pracy

Zgodnie z przepisami prawa pracy, jeżeli zachodzi potrzeba zastępstwa pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, który obejmuje czas tej nieobecności. Jest tak zwana umowa o zastępstwo. Umowa o zastępstwo może być jednak wypowiedziana wcześniej zarówno przez pracownika lub pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia który zgodnie z kodeksem pracy wynosi trzy dni. W przypadku umowy na czas zastępstwa pracodawca nie ma obowiązku wskazywania w oświadczeniu o wypowiedzeniu przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Jednakże pracodawca ma obowiązek zamieścić w takim oświadczeniu pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy. Pracodawca ma również obowiązek najpóźniej w ostatnim dniu pracy wystawić pracownikowi świadectwo pracy. W przypadku, gdy pracownik uważa, że wypowiedzenie umowy o pracę jest bezpodstawne  może w terminie siedmiu dni odwołać się do sądu pracy.

Oprócz wypowiedzenia umowy o zastępstwo pracodawca ma również możliwość wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Więcej informacji w sprawach z zakresu prawa pracy uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt