Przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków

11-07-2019
Kategoria: Prawo Rodzinne

Witam. Bardzo proszę o pomoc w sprawie podziału  majątku. Domek jednorodzinny, na parterze mieszkają rodzice, na 2 piętrze córka wraz mężem oraz dwójką dzieci. Cały dom jest własnością rodziców. Wszyscy są zameldowani. Remont 2 pietra został zrobiony już po ślubie, wszystkie paragony, rachunki są na męża. Samochód kupowany był przez męża przed ślubem, natomiast po  ślubie za wspólne fundusze kupowany był motor. Oba pojazdy zarejestrowane są na męża. Mąż  ma wg rozliczenia PIT  najniższą krajową, jednak wypłatę ma znacznie wyższą. Natomiast zona pilnuje dziecka sąsiadów z czego utrzymuje domu. Oprócz tego mąż posiada działkę, którą dostał w spadku przed ślubem. Podczas zawierania małżeństwa nie była podpisana intercyza.  Jak w takiej sytuacji wyglądałby podział majątku zarówno przy rozwodzie bez orzekania o winie jak i gdy wina byłaby orzeczona po stronie żony. Czy żona będzie musiała zagwarantować mężowi lokum zastępcze? Rodzice męża mieszkają sami w tej samej miejscowości. Czy sąd może orzec wymeldowanie męża z urzędu?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstała pomiędzy waszymi rodzicami wspólność majątkowa. Wspólność ta obejmuje zarówno przedmioty które rodzice kupili wspólnie oraz te które kupiło każde z nich oddzielnie. Nie m zatem znaczenia to kto kupił konkretne przedmioty lecz kiedy zostały one kupione. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z rodziców. Majątkiem wspólnym waszych rodziców są przede wszystkim pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Ponadto majątkiem wspólnym małżonków są dochody z ich majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Oprócz majątku wspólnego wasi rodzice posiadają również majątek osobisty do którego wliczają się przede wszystkim przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Do majątku wspólnego rodziców mogą się również wliczać przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Ponadto majątkiem wspólnym rodziców mogą być prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie oraz przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.