Odprawa emerytalna dla pracownika jednostki samorządowej

15-07-2019
Kategoria: Prawo Pracy

Czy pracownik samorządowy zwolniony z art. 52 k.p. otrzyma odprawę emerytalną w przypadku, gdy sąd apelacyjny orzekł, że zwolnienie pracownika było merytorycznie nieuzasadnione, ale nie przywrócił pracownika do pracy, ponieważ stanowisko pracy było zajęte, tylko zsądził roszczenie alternatywne. Pracownik otrzymał nowe świadectwo, na którym zapisano, że rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem przez pracodawcę art. 30 par.1 pkt2 kodeksu pracy. Pracownik samorządowy niespodziewanie nabył 15 stycznia 2017 roku prawo do przejścia na emeryturę. Pracodawca znienacka, bez sygnałów, uprzedzenia lub rozmowy z pracownikiem, dla zaoszczędzenia na odprawie emerytalnej i innych zobowiązaniach wręczył odwołanie i zwolnił  go w lutym 2017 z art. 52 k.p. Sąd apelacyjny w maju 2019 r. uznał zwolnienie za bezzasadne i zasądził jednomiesięczne odszkodowanie. Pracodawca zmienił świadectwo pracy podając przyczynę art. 30 §1 pkt 2. Pracownik w trakcie przedłużającego się procesu złożył w lutym 2019 wniosek do ZUS i w kwietniu 2019 otrzymał emeryturę. Teraz pracownik domaga się od pracodawcy odprawy emerytalnej. Pracodawca jednak nie chce wypłacić odprawy emerytalnej twierdząc cynicznie, że zwolnienie nie było w związku z przejściem na emeryturę i mówi, że pracownik może się sądzić o odprawę. Pracodawca zwalniając pracownika wiedział, iż pracownik spełnia warunki do otrzymania emerytury, a do tego za dwa tygodnie pracownik kończył 61 lat i wpadał w okres ochrony przedemerytalnej, oraz nabywał prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lecie nienagannej pracy. Z przeglądu wielu znanych orzeczeń SN i TK w sprawie odprawy emerytalnej można wnioskować, że odprawa pracownikowi się należy i to bez kolejnego sądu, ale urząd ma radców do swojej dyspozycji i dalej razem robią pracownikowi wszelkie możliwe utrudnienia. W świetle obowiązującego prawa, pracownik prawdopodobnie nie musi zwracać się do sądu o odprawę, może wystarczy mu rzetelna opinia, którą przedstawi w Urzędzie. Pracownik zastanawia się, jak prawidłowo podejść teraz do tematu, aby otrzymać odprawę i nie chciałby ze sprawą iść do sądu. Czy rzeczywiście  w tej sprawie konieczny jest pozew do sądu pracy? Jeżeli musi, to jak powinien być napisany dobry pozew i jego uzasadnienie? Prosiłbym o informację, jak tą sprawę widzą specjaliści prawa pracy.

Jeśli pracodawca nie chce dobrowolnie wypłacić Panu odprawy emerytalnej niestety będzie Pan musiał dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Zgodnie z ogólnymi regulacjami prawa pracy dotyczącymi zasad przyznawania odprawy emerytalnej każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę który spełnia warunki do nabycia emerytury przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem nabycia prawa do odprawy emerytalnej jest rozwiązanie umowy w związku z przejściem na emeryturę. Odprawa rentowo emerytalna przysługuje tylko raz w życiu, zatem pracownik który pobrał już wcześniej odprawę nie będzie miał już prawa do niej w przyszłości.

Znacznie korzystniej uregulowane są kwestie przejścia na emeryturę przez pracowników jednostek samorządowych, bowiem osoby zatrudnione jednostkach samorządowych mogą nabyć prawo do odprawy emerytalnej w wysokości nawet sześciomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Wysokość odprawy emerytalnej pracownika samorządowego uzależniona jest od jego stażu pracy. Najmniejszą odprawę emerytalną w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia za pracę nabędą pracownicy samorządowi którzy mają co najmniej dziesięcioletni staż pracy. Najwyższą odprawę emerytalną w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia za pracę nabędą pracownicy samorządowi którzy mają co najmniej dwudziestoletni staż pracy. Natomiast pracownicy samorządowi którzy mają co najmniej piętnastoletni staż pracy nabędą prawo do odprawy emerytalnej w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wynagrodzenie należne w związku z przejściem na emeryturę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.