Zasady wyliczania terminu przedawnienie roszczenia o zachowek

08-08-2019
Kategoria: Porady dnia

Zamierzam wystąpić z pozwem przeciwko bratu o zapłatę należnego mi od niego zachowku w związku ze śmiercią matki. Po matce pozostał spadek, który został zapisany testamentem bratu. W tej sprawie jest stosowne postanowienie sądu o nabyciu przez brata tego spadku wydane rok temu. W toku tego postępowania nastąpiło ujawnienie  testamentu, ponieważ brat wcześniej nie dopełnił tej formalności. Doliczeniu do zachowku podlega darowizna, którą matka poczyniła na rzecz brata i bratowej tj. na ich majątek wspólny. Jest bezsporny akt notarialny darowizny. Matka zmarła 6 lat temu, a bratowa 2 lata temu. Czy w opisanej sytuacji 5-letni termin przedawnienia roszczenia z tytułu zachowku liczy się od daty postanowienia sądu o nabyciu przez brata spadku po matce. W toku tego postępowania został ujawniony testament. Czy udział brata w darowiźnie obliczenia zachowku z należnej jemu 1/2 za życia jego małżonki zwiększa się o dalsze 1/4 z drugiej połówki należącej do bratowej za jej życia. Spadkobierczynią ustawową po zmarłej bratowej oprócz brata jest ich córka. Jeśli na zadane wyżej pytanie odpowiedź jest twierdząca, to czy do pozwu o zachowek przeciwko bratu wystarczy dołączyć akt zgonu bratowej i akt urodzenia jej żyjącej  córki. Czy też trzeba przeprowadzić wcześniej odrębne postępowanie sądowe, jeśli tak to jakie. Czy jest możliwa egzekucja komornicza ze współwłasności brata i jego córki. Jeśli wprost nie jest to możliwe to czy możliwe jest wnioskowanie wierzyciela do sądu o zniesienie współwłasności do czasu przeprowadzenia egzekucji. Może jakieś inne rozwiązania?

Polskie prawo spadkowe przewiduje pięcioletni okres przedawnienie roszczeń o zapłatę zachowku. Jednak istnieją różne terminy rozpoczęcia biegi przedawnienia tego typu roszczeń. Ponadto bieg terminu przedawnienia może być przerwany i wtedy zaczyna biec od nowa. Z upływem pięciu lat od dnia ogłoszenia testamentu przedawniają się roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń. Natomiast z upływem pięciu lat od otwarcia spadku przedawniają się roszczenia przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny. Ponieważ Pana zmarła ponad 6 lat temu roszczenie o zapłatę zachowku mogłoby ulec przedawnieniu, gdyby nie fakt, że doszło do przerwania biegu przedawnienia i termin ten zaczął się od nowa.

Zgodnie z kodeksem cywilnym bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Natomiast złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest właśnie taką czynnością. Potwierdza to uchwal Sądu Najwyższego z 10 października 2013 r. (III CZP 53/13, zgodnie z którą złożenie  przez  uprawnionego    do    zachowku    wniosku o stwierdzenie  nabycia  spadku  na  podstawie  ustawy  przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego. Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku sprawia zaś że biegnie ono na nowo licząc od dnia w którym zakończone zostanie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt