Zasady wyliczania terminu przedawnienie roszczenia o zachowek

08-08-2019
Kategoria: Prawo Spadkowe

Zamierzam wystąpić z pozwem przeciwko bratu o zapłatę należnego mi od niego zachowku w związku ze śmiercią matki. Po matce pozostał spadek, który został zapisany testamentem bratu. W tej sprawie jest stosowne postanowienie sądu o nabyciu przez brata tego spadku wydane rok temu. W toku tego postępowania nastąpiło ujawnienie  testamentu, ponieważ brat wcześniej nie dopełnił tej formalności. Doliczeniu do zachowku podlega darowizna, którą matka poczyniła na rzecz brata i bratowej tj. na ich majątek wspólny. Jest bezsporny akt notarialny darowizny. Matka zmarła 6 lat temu, a bratowa 2 lata temu. Czy w opisanej sytuacji 5-letni termin przedawnienia roszczenia z tytułu zachowku liczy się od daty postanowienia sądu o nabyciu przez brata spadku po matce. W toku tego postępowania został ujawniony testament. Czy udział brata w darowiźnie obliczenia zachowku z należnej jemu 1/2 za życia jego małżonki zwiększa się o dalsze 1/4 z drugiej połówki należącej do bratowej za jej życia. Spadkobierczynią ustawową po zmarłej bratowej oprócz brata jest ich córka. Jeśli na zadane wyżej pytanie odpowiedź jest twierdząca, to czy do pozwu o zachowek przeciwko bratu wystarczy dołączyć akt zgonu bratowej i akt urodzenia jej żyjącej  córki. Czy też trzeba przeprowadzić wcześniej odrębne postępowanie sądowe, jeśli tak to jakie. Czy jest możliwa egzekucja komornicza ze współwłasności brata i jego córki. Jeśli wprost nie jest to możliwe to czy możliwe jest wnioskowanie wierzyciela do sądu o zniesienie współwłasności do czasu przeprowadzenia egzekucji. Może jakieś inne rozwiązania?

Polskie prawo spadkowe przewiduje pięcioletni okres przedawnienie roszczeń o zapłatę zachowku. Jednak istnieją różne terminy rozpoczęcia biegi przedawnienia tego typu roszczeń. Ponadto bieg terminu przedawnienia może być przerwany i wtedy zaczyna biec od nowa. Z upływem pięciu lat od dnia ogłoszenia testamentu przedawniają się roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń. Natomiast z upływem pięciu lat od otwarcia spadku przedawniają się roszczenia przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny. Ponieważ Pana zmarła ponad 6 lat temu roszczenie o zapłatę zachowku mogłoby ulec przedawnieniu, gdyby nie fakt, że doszło do przerwania biegu przedawnienia i termin ten zaczął się od nowa.

Zgodnie z kodeksem cywilnym bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Natomiast złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest właśnie taką czynnością. Potwierdza to uchwal Sądu Najwyższego z 10 października 2013 r. (III CZP 53/13, zgodnie z którą złożenie  przez  uprawnionego    do    zachowku    wniosku o stwierdzenie  nabycia  spadku  na  podstawie  ustawy  przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego. Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku sprawia zaś że biegnie ono na nowo licząc od dnia w którym zakończone zostanie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA SPADKOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa spadkowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.