Obowiązek nauczyciela udziału w radzie pedagogicznej w czasie urlopu

09-08-2019
Kategoria: Prawo Pracy

Mam pytania dotyczące obowiązku uczestniczenia przez nauczyciela w radzie pedagogicznej która ma odbyć się w czasie ferii letnich. Czy nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora szkoły do uczestniczenia w radzie pedagogicznej w czasie urlopu wypoczynkowego? Kto jest uprawniony i zobowiązany do przewodniczenia radzie pedagogicznej w przypadku nieobecności dyrektora?

Nauczyciel zatrudniony w szkole ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jednak każdy nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii czynności związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego. Pracą związaną z zakończeniem roku szkolnego oraz przygotowaniem do nowego roku szkolnego jest między innymi udział w radzie pedagogicznej ( art. 64 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ).

Czynności związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego  nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni. Ponadto nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. Zatem jeśli zwołana rada pedagogiczna nie przekracza łącznie okresu 7 dni oraz nie koliduje z prawem do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego, to nauczyciel ma obowiązek uczestniczenia w radzie pedagogicznej. Sytuacja taka nie będzie również złamaniem przepisów prawa oświatowego oraz praw nauczycieli ( art. 64 ust 2 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. ).

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki. Natomiast w przypadku  nieobecności  dyrektora  szkoły  lub  placówki  zastępuje  go wicedyrektor, a w szkołach  i placówkach  w których  nie  utworzono  stanowiska wicedyrektora inny nauczyciel tej szkoły lub placówki wyznaczony przez organ prowadzący. W związku z powyższym jeśli na zwołaną rade pedagogiczną przybędzie dyrektor placówki szkolnej, ma on obowiązek podjąć zadania przewodniczącego rady. Natomiast jeśli nie będzie on obecny na zwołanej radzie pedagogicznej przewodniczącym rady będzie wicedyrektor, a w przypadku jego braku nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. ( art. 68 ust 9 i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ).

Zebranie rady pedagogicznej może być zorganizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. Jednak jeśli zebranie rady pedagogicznej zostanie zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków rady, to dyrektor placówki ma również obowiązek uczestniczyć w takim zebraniu. Zgodnie bowiem z prawem oświatowym dyrektor  szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą  szkoły,  radą  pedagogiczną,  rodzicami  i samorządem uczniowskim ( art. 68 ust 6 i art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ).

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.