Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika stacji benzynowej

12-08-2019
Kategoria: Porady dnia

Witam serdecznie. Bardzo bym prosił o poradę w pewnej kwestii. Na prywatnej stacji paliw pracownik który obsługiwał dystrybutory z paliwami pomylił się i zamiast ropy zalał moje wiekowe volvo benzyną. Po paru kilometrach silnik mało nie wyskoczył z pod maski. Wypompowałem benzynę wyczyściłem przewody paliwowe, założyłem nowy filtr paliwa, zalałem cały zbiornik ropą i po pewnym czasie powoli "uratowałem" silnik. Gdy zgłosiłem tą sytuację pracownikowi który wlał mi złe paliwo, ten w żaden sposób nie zareagował, więc spotkałem się z właścicielem stacji, który po wysłuchaniu mnie oznajmił że on nie będzie ponosił odpowiedzialności za prace jego pracowników. Powiedział że mamy się dogadać  czyli ja i pracownik bo ja chciałem zwrotu pieniędzy jedynie za filtr paliwa i za złe paliwo wcześniej zatankowane do mojego samochodu w sumie 150 zł. Kazał jedynie sprawdzić  na monitoringu czy faktycznie taka sytuacja miała miejsce. Po  sprawdzeniu okazało się że tak.  Ale pracownik nie jest skory do uregulowania należności.  Czy ja mam jakiekolwiek szanse na odzyskanie pieniędzy za filtr i paliwo? Czy właściciel stacji benzynowej faktycznie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prace swoich pracowników. Bardzo bym prosił o poradę w tej sytuacji , wiem że to nie jest duża kwota pieniędzy ale przecież w tych czasach liczy się każdy grosz.

Właściciel stacji benzynowej powierzył obsługę stacji pracownikowi który przy wykonywaniu swoich zadań podlegał jego kierownictwu i miał obowiązek stosować się do jego wskazówek. Dlatego to wyłącznie właściciel stacji benzynowej odpowiedzialny jest za szkodę wyrządzoną z winy jego pracownika która powstała przy wykonywaniu powierzonych mu czynności. Odpowiedzialność za osobę której powierza się wykonanie określonych czynności jest odpowiedzialnością cywilnoprawną. Jednak prawo pracy przewiduje również szczególne regulacje dotyczące odpowiedzialności za pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Zgodnie z kodeksem pracy w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Dopiera pracodawca który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej może pociągnąć do odpowiedzialności materialnej swojego pracownika.

W związku z powyższym to właściciel stacji zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Pana strat finansowych, natomiast jeśli tą szkodę naprawi będzie mógł zażądać od pracownika stacji zwrotu poniesionych przez siebie strat. Oczywiście pracownik stacji benzynowej ponosi odpowiedzialność za szkodę wyłącznie w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. Suma którą pracownik stacji benzynowej będzie musiał zwrócić swojemu pracodawcy nie może być również wyższa od kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującej mu w dniu wyrządzenia szkody. Jeśli zdecyduje się Pan na dochodzenie roszczeń związanych z obowiązkiem naprawienia szkody musi Pan również pamiętać, że tego typu roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat dnia w którym doszło do tego niefortunnego zdarzenia.

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt